Showing 1 Result(s)

Lichtbrenger / werker in het licht

In essentie hebben we allemaal een mediamieke aanleg die zich in de basis vertaalt naar de intuïtie en (hoog) sensitiviteit. Zoals de intuïtie, als ‘the voice‘ van het hart en ziel, tot je spreekt, kan ook het universum, middels de intuïtie, met je in contact treden. Dat is zo mooi! In de stilte van jezelf kan je zo alle antwoorden vinden.

Twijfel je of je al dan niet een werker in het licht (lichtbrenger of lichtgever) bent? Ik kan je hierbij begeleiden. Handvaten en tools bieden. Middels mijn publicaties of je kan voor (een) persoonlijk(e) coaching(-straject) gaan. Omdat ik het proces namelijk zelf heb mogen ervaren en weet hoe levensveranderend dit kan zijn. Het voelt als het ware alsof je in een enorme (emotionele) rollercoaster bent gestapt.

Wat is een werker in het licht?

Een werker in het licht is iemand die liefde, licht & inzicht in onze aardse dimensie verspreidt. Je hebt een onverklaarbaar verlangen anderen te helpen. Zie het als een roeping. Je ‘werkt’ dan als het ware voor het universum. Jouw leven staat met name gedeeltelijk of geheel in het teken van dienstbaarheid. Voor de ander. Met als doel de liefde en het licht, die jij in jouw prachtige ziel hebt, te verspreiden. Dat je ‘bloemen van liefde’ zaait zodat anderen ze kunnen oogsten. Jouw innerlijke bloem (ziel) straalt dan dusdanig dat anderen, in het schijnsel van dit zonnelicht en jouw liefde, zich kunnen ‘laven’. Om anderen te doen ‘raken’. In hun prachtige ziel. Liefde en licht zijn namelijk als voeding, aanraak en herinner momenten voor de ziel. Zodat de ziel zich kan doen leven. HAPPY ZIJN! Kan ‘bloomen’. Groeien. Daar mag het heen. Dat is wat ze willen, dat is wat ze wensen! Altijd & overal. In het hier & nu. Universeel gezien is dat het allergrootste haalbare: evolutie van zielen. Stoffelijke, aardse zielen doch ook evolutie van onstoffelijke zielen (zielen in the Spirit World en andere dimensies).

Een werker in het licht kan op vele vlakken werkzaam zijn. Mijn ‘missie’ bestaat uit mensen met zichzelf te verbinden zodat ze de essentie van zichzelf inzien (en leven), proberen anderen hun hart te laten openen (en het ego, met zijn vervelende emoties zoals angst, verdriet of pijn, te laten voor wat het is) en te bewegen hun zielen te leven. Immers als het hart geopend is, als zetel van de ziel, de ziel toegankelijk. Zodat het pad van de ziel bewandeld mag worden en dat anderen hun hoogst haalbare zielenpotentieel mogen gaan leven.

Jouw Goddelijke gift is: je unieke talent. De uniciteit van de ziel. Als je eenmaal de verbinding met je eigen soul hebt weten te leggen, kan je jouw licht nog meer gaan verspreiden. Vanuit de kern. En hoe. Talenten & kwaliteiten worden dan ingezet voor het grotere geheel. Als universeel doel. Voor The Greater Good. De persoonlijkheid van iemand schaart zich dan achter de ziel en dient deze. Is uitgelijnd met jouw ziel. Práchtig!

Het gemeenschappelijke doel is dat er in de toekomst een transformatie (uplift) van onze dimensie kan plaatsvinden naar de vijfde dimensie. De bedoeling van deze transitie is dat aardse dimensie meer gedragen zal gaan worden op de twee pijlers van the universe, te weten liefde en licht. Dat we vanuit onze harten en zielen gaan leven, we middels de intuïtie (als stem van het hart en de ziel) en telepathie gaan communiceren. Woorden zullen dan overbodig zijn en de universele taal is de taal van de LIEFDE. Hoe mooi is dat?!?

De energetische shift is alreeds voelbaar! Velen onder ons zijn steeds meer op zoek naar verdieping in hun levens en gaan soul searchen. Zijn zoekende naar het doel van hun bestaan, vragen zich af wat hun dromen zijn en stellen zich de vraag: ben ik gelukkig in wat ik doe en doe ik wat me gelukkig maak?

Ben jij een werker in het licht?

We werken in feite allemaal in het licht. We zijn allemaal uit sterrenstof ontsproten en bezitten een soul met love & light. Gevoed door Al(l) wat is. Zodra jouw ziel tijdens je aardse leventje verder evolueert, leef je meer als een werker in het licht. Sommigen hebben, van nature, gewoonweg iets meer licht & liefde in hun soul zitten maar over het algemeen wil iedereen liefde geven, delen en strooien. Een licht(baken) voor anderen zijn. Bereik je een groter aantal mensen dan is het wellicht de bedoeling je passie, talent en zielszijn voor een groter geheel in te zetten.

Dat is niet iets wat je even ‘aanleert’ of zo maar aan komt waaien. Daar ligt een blauwdruk van de ziel en een zielencontract vanuit the universe aan vooraf. Kortom, dan word je geboren, als belichaamde ziel (in de aardse stof gezet), met een missie in het licht. Dit heeft niets met uitverkoren zijn te maken. We hebben allemaal een aardse taak en dit is dan mogelijk de jouwe. Mocht je een werker in het licht zijn dan is daar niets verhevens aan. Je op één of andere manier verheven, beter of meer voelen of jezelf boven anderen plaatsen, strookt totaal niet met het lichtwerker zijn. No way! Want dan viert je ego de boventoon en dat is totaal niet ‘werker in het licht-achtig’.

Als werker in het licht kan je jezelf wellicht herkennen in het volgende:
 • Je bent hoogsensitief en/of hebt aanleg voor paranormale zaken. Je raakt snel overweldigd door indrukken, situaties en/of prikkels. Je trekt je, ter bescherming, liefst terug in je eigen veilige wereldje, jouw comfortzone, om alle levenshectiek te vermijden. Je voelt je snel onveilig en angstig. Bent dromerig en zachtaardig.
 • Menselijke eigenschappen zoals haat, jaloezie en macht(-smisbruik) zijn jou vreemd. Je hebt een afkeer van negativiteit, geweld, onderdrukking en streeft zoveel mogelijk naar harmonie in jouw leven. Je hebt een antipathie tegen autoriteit & macht(-sverhoudingen). Jakkie, ja!
 • Je voelt je van jongs af aan alleen. Je bent een buitenbeentje. Dat rare gansje. Wellicht het zwarte (onbegrepen) schaap. Je hebt zoals gezegd, terug trek gedrag. Je hebt veel behoefte aan alleen zijn. Eenzaamheid. Je voelt je buitengesloten & je vindt je eigen pad.
 • Jouw intuïtie is zeer sterk ontwikkeld / je bent paranormaal. Het is de richtingwijzer in jouw bestaan. Je leeft vanuit het hart (en ziel) en laat je leven niet ‘domineren’ en leiden door het ego, het verstand (mind).
 • Je hebt meer verbinding met (de) andere dimensie(s) dan het aardse bestaan. Je hebt vaak het idee van ‘ik wil hier helemaal niet zijn’. Je wilt jezelf eigenlijk niet verbinden met aardse zaken en voelt je hierdoor (vaak) erg alleen.
 • Graag help je mensen (op weg). Je geeft om anderen. Bent hulpvaardig en empathisch.
  Je hebt een voorliefde voor spirituele zaken. De huidige wereld is hectisch, onbegrijpelijk en niet inzichtelijk. Je ziet jezelf als onderdeel van een groter geheel. Je ontwikkelt jezelf graag op spiritueel gebied verder.
 • Tot het moment dat je hart geopend werd, heb je (veelal) een moeilijk leven achter de rug. Intense innerlijke processen doorlopen. Met vele pijnlijke ervaringen en/of momenten. Veel door het leven gespiegeld gekregen en doordat je genoodzaakt bent door in reflectie naar jezelf te kijken, heb je de essentie van wie jij werkelijk bent ontdekt. Ingezien. In alle heftigheid mogen voelen en diep mogen processen. Niettemin zijn al deze ervaringen nodig geweest zodat jij anderen hiermee kan dienen.
 • Je bent op een hogere trilling gekomen. Dat voel je. Dat weet je. Oude pijnstukken op de ziel, met name uit vorige levens, zijn (zoveel mogelijk) opgeschoond en geheald. Er is nogal wat bij je ‘los getrild’ om zo op een hogere frequentie te kunnen resoneren. Waardoor je meer één bent met the love & light. De pijlers van het universum. Dat alles in het teken van de dienstbaarheid waarover ik het eerder had.
 • Je hebt niets met tijd en/of geld. Het is dat het aards gerelateerd is. Uiteraard moet je zien rond te komen… Universeel gezien bestaat er trouwens niet zoiets als tijd.
 • Je hebt geen (groot) ego

Als werker in het licht ben je een bron van liefde. Je wil vrede, geluk & happiness voor iedereen! Je wenst eenieder al het goede toe. Door jouw innerlijke zon(-nestraal) en Liefde worden mensen geïnspireerd hun ware zelf te ontdekken en hun leven middels hun geopend hart te leven. Door de intuïtie. Hoe mooi is dat? Prachtig toch! Vergeet niet dat er werkers in het licht op alle mogelijke vlakken actief zijn.

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!