Showing 4 Result(s)

Het effect van liefde en licht (Channeling 7 juni 2022)

Een hart wat ruim is, kan gevuld worden met liefde. Een hart vol met liefde kan geven. Diegene die liefde geeft met het hart zal liefde doen wederkeren. De wet van overvloedige liefde doet liefde generen doch ook wederkeren. Liefde zend je uit met hart. Nu, dan, altijd. Omdat een hart wat vol liefde zit, doordrenkt is met de energetische stroom van liefde en in de gewaarwording van je eigen liefdesbron, het hart als zetel van je mooie ziel, zal alles duidelijk worden.

Een liefdevolle intentie gezet, is een liefdevolle intentie doen wederkeren. Alles wat uitgezonden wordt met de universele energie van liefde heeft een ontvanger, alles wat ontvangen wordt in liefde doet doorgeven. Dat is het effect van liefde. Liefde heeft een aanraakeffect, in energie, en ontvouwt, vindt zijn eigen weg in de energetische wirwar van universele stromen en landt daar waar het mag landen. Vanuit de gezette intentie vanuit de zielszaligheid van het zijn en wanneer jij een liefdevolle intentie neerzet, met liefde zaait, doet geven, dan zal dat daar landen waar nodig is. Omdat liefde zo wijd en verbreed verspreid mag worden reikt de liefdesstroom altijd verder dan jouw intentie en jij als doorgeefluik hoeft slechts te geven. Vanuit het hart. Vanuit de ziel.

De energie van liefde wordt, evenals de energie van licht gedragen door het universum. In de universele energie zijn twee hoofdstromen en dat is de energie van liefde en de energie van licht. De pijlers van het universele gemene goed. Als je uitzendt in de energie van het universum, of het liefde of licht is, het zal altijd gedragen worden door het universum en in deze onderliggende stroom reikt de liefde verder dan bedoelt. Maar ook het licht.

Daarom is het zo essentieel dat jullie met zijn allen het licht en de liefde uitzenden want in de samenkomst, de samenballing, van het licht, van de liefdesstroom genereert al datgene wat je uitzendt met je hart en ziel in de liefdevolle sequentie van het zijn, in het lichtjargon van je ziel, gezamenlijk meer dan als je alleen in het werkveld opereert.

Liefde verbindt liefde. Licht verbindt licht. Zo mag het zijn. Zo is het wat we bedoelen vanuit het universele gemene goed. Vanuit al wat is. Dat het licht gebundeld wordt en de liefde samenkomt zodat het licht, de liefde, meer radiatie, meer voet, en meer bereik zal hebben. Verenigt u alleen die in het licht werken. In de resonantie van het zijn worden gelijkgestemden aangetrokken en voel, blijf voelen, welke frequenties van liefde en licht bij uzelf passen.

Liefde genereert liefde. Licht genereert licht. En al wat er tussenin zit wordt meegenomen. In de onzuiverheid van het zijn zal de zuiverheid prevaleren en de boventoon voeren. Zo is het. Dit is wat we voorzien. Dat zuivere harten en zielen de liefde zaaien. Het licht verder doorgeven. Als een estafette van licht. Als een estafette van liefde. In de actieradius van al zal deze generatie van zij die het licht en de liefde in zich dragen de aanzet geven voor de algehele transformatie van de dimensionale energie waarbij de dimensie van zijn, het humane zijn, verder naar het licht zal uitreiken en in de verstilling van zelf, in de acceptatie, beleving en intrinsieke ervaring middels het gevoel zal er verdere groei, evolutie (zielsevolutie) plaatsvinden. Geef het door, zeg het voort en leef het.

Liefs, Irmgard

De apostel die vrouw was

CHANNELING 1 juni 2022

De herrijzenis van Maria Magdalena is een feit. In woorden. Op papier. Maria was de levensgezellin van Jezus in het licht van zijn aanschijns droeg ze hem, was ze zijn zielsmaatje en was zij mede verantwoordelijk voor de stroming die destijds de liefde verkondigde, het licht deelde. In de geschiedschrijving van weleer wordt geen woord gerept over dat Maria Magdalena onderdeel was van een groter geheel, de club van Jezuïeten die Jezus, vergezelden op zijn missie in het licht.

Jezus was een werker in het licht en hij heeft zijn eigen dood in scenario gezet met zijn dualistische zijde Jehuda. Al die tijd stond Maria Magdalena aan zijn zijde als één van de dertien discipelen die Jezus om zich heen had. Niemand heeft ooit kunnen vermoeden dat ze zo’n intense rol in het leven van Jezus speelde en in haar vergetelheid van zijn mag zij naar voren treden op een manier die haar recht toe doet.

Maria was energetisch, op zielsniveau, met Jezus verbonden en in deze twee-eenheid van zijn hebben zij, in samenwerking, voor het groter geheel, het licht weten te verspreiden. Het brood van Jezus wat hij deelde was ook het brood van Maria Magdalena, de wijn die hij deelde was ook de wijn, het levenselixer, van Maria Magdalena. Niets is zo verbasterd en verdraaid als de samenwerking en de toedracht van het bestaan van Maria als levensgezellin, vrouw, liefde, zielsliefde en discipel als zij.

De toedracht valt niet meer te achterhalen, dat was. Maar wat was, is nog steeds en het ware verhaal dat Maria Magdalena een apostel was die niet van Jezus zijde afweek is een onomkeerbaar geschiedkundige rol die niemand anders had kunnen vervullen als zij. De rol die zij vervulde ging verder dan menigeen verwachtte. Haar aandeel was groter in het leven van Jezus dan iemand vermoedde.

Maria Magdalena was solidair aan Jezus en bij elke stap die hij zette, ging ze mee. En andersom. Er is geen geschiedenisverhaal voor nodig om te beseffen hoe diep een zielsband, van een ziel waarin twee helften ieder afzonderlijk in zich gedragen worden, zich kunnen herenigen en wat de bijdrage is aan het groter geheel.

Het plan van liefde, het grotere plan was destijds al actief, doch het raakte niet de essentie van menigeen omdat de tijd niet rijp was voor het massaal ‘bekeren’ van zielen tot hun ziel. De mensen waren niet klaar en de tijd was achteraf bezien niet rijp genoeg om de algehele transformatie van zielen naar het licht en de liefde die ze in zich dragen te maken.

Alles komt, alles gaat. Zo gaat het ook met divine timings. Indien de tijd achteraf niet rijp blijkt te zijn, kloppen we op een ander tijdstip aan. Zoals nu. Dit is de transcendente tijd van zijn, het transformatieve wiel is gedraaid en velen zijn bezig hun zielszelf te ontdekken en een verbinding te leggen vanuit hun zielenzelf met de universele bron van energie. De bron van Al. Van allen die ons met elkaar doet verbinden.

Zoals Jezus in vele werkers in het licht een deel heeft gevonden, heeft Maria Magdalena, ook in velen werkers in het licht een deel geplant. Gezaaid. In de zielenkern. En sommigen onder jullie hebben beide liefdesdelen in hun liefdeskern zitten waarbij de actieradius van de liefde een breder bereik kan hebben. Zeker als er vanuit verschillende disciplines en gelijk resonerenden zielen wordt samengewerkt in het licht en in de liefde die ze mogen verspreiden.

Komt tijd, komt raad en tot daad zeggen wij. Zo ook de waarheid over Maria Magdalena, of Elena zoals wij haar liefkozend noemen. Maria was een deel van onze ‘raad’ en geen enkele wijsbegeerte, filosofie, hypothetische inslag kan vermoeden dat het voor de universele energieën niet uitmaakt wie of wat het licht in zich draagt. Wie of wat de liefde in zich draagt. Het is de mens die het onderscheid maakt en daarbij voorbij gaat aan de universele wens, de universele standaard dat iedereen, vanuit de kern gezien, gelijk is en dat louter de inhoud van deze kern je uniciteit bepaalt.

Maria Magdalena was niet het zwarte schaap, de bypass van onze meester Jezus maar was een diepgeworteld deel, invloedrijke dame, die samen met Jezus mensen kon bekoren en bekeren tot hun zielszijn. Louter door hun zijn. Met het licht en liefde dat ze in zich droegen in hun samengebalde kern van zijn, in de tweelingziel energie van zijn. Maria was met recht de apostel die vrouw was. En dat wilden we even kwijt voordat de herrijzenis van Jezus gevierd wordt. Omdat ook zij een nagedachtenis mag hebben die haar toekomt…

Liefs, Irmgard✨

De waarachtige zuiverheid

Channeling 24 mei 2022

De waarachtige zuiverheid vindt altijd zijn weg. Schuw de waarheid niet. Enkel een zuiver hart kan getrouw zijn aan zichzelf en aan anderen. Alles wat zuiver is, wordt gezuiverd. Alles wat onzuiver is, wordt gezuiverd. Alles zal gezuiverd worden.

In de weeromstuit van al hetgeen is, zal zuiverheid, het zuivere woord verhaald en vertaald, uit het zuivere schrift, verteld worden. Enkel het zuivere woord met zuivere taal mag zonder omhalen verspreid worden.

Enkel zij die zuiver zijn, kunnen zuiver verspreiden, zuiver aanraken en de zuivere liefde, vanuit hun zuivere liefdesbron, uit hun zuivere lichtbron, verspreiden. Het Heilige Schrift daarentegen is voorbehouden aan degenen die vanuit hun zuivere zijn rechtsreeks een ingang hebben met de zuivere bron. De zuivere bron van liefde en licht. Geen enkel koord kan zo dik zijn, zo zuiver zijn, als het rechtstreeks inhaakt in de zuivere licht- en zuivere liefdesenergie.

Het Heilige Schrift is het schrift wat onlosmakelijk verbonden is vanuit de bron met degenen die getrouw zijn aan het voortbrengen van zuiverheid in zuiverste vorm en het zal een vertaling zijn van de hiërogliefen van de moderne tijd. Een tijd die in het teken staat / gekenmerkt wordt door de transformatieve zuivering van het donker door het licht. Van de overgang van de aardse dimensionale energieën in de universele energieën.

Deze transitie is een uplift van de aardse energie en wordt gedragen door het licht , wordt gedragen door de liefde. Want liefde zijt gij, gij zijt liefde. Jullie zijn liefde, liefde zijn jullie.

Het licht zal jullie dragen, jullie dragen het licht. De liefde zal jullie dragen, jullie dragen de liefde. God zij met u allen, in allen zit God. Ga heen, vrees niet en leef de liefde en het licht. God zij met u. Amen.

Liefs, Irmgard

Als je taak is in het licht te werken…

Je bent een licht. Jullie zijn allemaal een licht. Je licht mag schijnen, mag anderen verlichten en in het schijnsel van jouw licht mag een ander zich laven. Kunnen anderen zich in jouw lichtbron ondergedompeld worden in jouw liefdevolle schijnsel.

Práchtig, zeker als dit je missie is in de stof. We schijnen allemaal. De één wellicht overheersend door zijn dualistische aardse kanten en manieren maar in wezen zijn we allemaal verbonden met de lichtbron van Al wat is en zijn we een authentieke reflectie van datgene wat we niet alleen in onze kern dragen maar ook van hetgeen wat ons voedt.

We worden gevoed door onze bron van Al, door onszelf en al wat om ons heen energetisch radeert. Alles is energie en is tot energie te herleiden. Jouw licht is een essentieel licht omdat dat bijdraagt aan de energetische consistentie van zijn en jouw hogere zelf is rechtstreeks verbonden met de universele voedingsbron van het leven. Van bron tot ziel en van ziel tot bron. Waarom, dat is de vraag die het universum bezighoudt, lopen zovelen leeg op het feit dat ze niet goed voor henzelf, het licht wat ze in zich dragen en voor hun algehele consistentie van zijn (waaronder de menselijke combinatie van de soul, body en mind) zorg dragen. Dit alles mag namelijk in balans zijn en zodra het één overschaduwd wordt door het andere is het niet meer in evenwicht en raak je niet alleen zelf de balans kwijt, kan je de balans kwijt raken, maar wordt ook jouw innerlijk licht overschaduwd van en door wat is.

Als missionair licht ben je verantwoordelijk voor je eigen licht en je bewustzijn speelt daarin een rol. Je kan wel geheel en al afgestemd zijn op het universum doch hetgeen wat jou bezig zou mogen houden, is dat jij in volledige bewustzijn je licht in de stof laat schijnen, in volledig bewustwording je licht koestert, voedt en laat schijnen. Het universum mag ik je zeggen, heeft niets aan een vessel, een instrument, wat zich geheel en zelf negeert en dusdanig op programmeren is gezet in je ziels-DNA dat je zelf niet voelt, of weigert te voelen, dat je missionaire plek van zijn niet halverwege in het Nirwana is ook niet in een ander planetaire substantie -zeg maar dimensie- maar hier. Hier, volledig gegrond in de aardse stof. Jij bént hier. Niks anders.

Zorg dat je met beide benen op de grond blijft staan, sterk geworteld, sterk bewust en zeker bewust van de taak die je hier komt doen. Dit geldt voor allen onder ons. Niemand uitgesloten. Hoe groot (of klein het is maar hoe je het bekijkt): jouw licht doet er toe. En of je daar nu volledig bewust van bent of niet (jullie hoeven niet allemaal je plan en/of contract te begrijpen, te snappen dan wel hierin de afstemming te vinden) wéét gewoon dat elk licht telt. Size doesn’t matter, het platform doesn’t matter en zelfs… je kan zeker fungeren zonder voetstuk. Ben gewoon bewust van zijn in je eigen licht, radiantie en wat het voor effect het heeft op anderen zodra je dusdanig afgestemd bent dat je gewoonweg weet dat jij als sterrenkind hier het licht en de liefde komt zaaien. Je hoeft niet overtuigd te zijn van je eigen kunnen, je hoeft zelfs niet groots te werken en je hoeft zelfs niet anderen ervan te overtuigen wat je hier komt doen, zaaien en toevoegen. Het mag allemaal klein, miniem en heeft geen toeter, luidspreker dan wel podium nodig omdat jíj het wilt. Je krijgt een podium zodra het universum dat nodig vindt en niet vanuit jouw ego gedreven zijn. Tijd is relatief dus als jou nog een platform of podium ontbreekt dan is het gewoonweg nog geen divine timing of wellicht heb je dat nooit nodig.

Er zijn zovelen onder jullie die niet op de trom slaan om het geluid te laten horen. Is het niet zo dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen trom en dat het universum je nu tracht te overtuigen van jouw eigen kwaliteit van zijn? Rust, regelmaat, structuur en al die andere zaken zijn zo belangrijk om tot inzicht te komen dat jij er ook toe doet en dat jouw vessel, dat instrument, dat doorgeefluik, de jij die jij in feite bent goed voor gezorgd mag worden? Neem die momenten, neem die ontspanning en neem die rust. In stilte, in meditatie of in hetgeen jou weer goed doet voelen. Je kan enkel dienen zoals het bedoeld is zolang jij goed voor je menselijke huis zorgt en dat jij in de afstemming en zelf weet, voelt en ervaart (leert ervaren) wat het beste voor jou is.

Snap je dat, lieve werker in het licht? Snap je wat wij bedoelen dat jouw carriage, jouw koetshuis, in goede staat van onderhoud mag blijven om jouw koets (lees ziel) te huisvesten? Zodat jij uit kan gaan rijden met je rijtuig en het licht wat je in je draagt aan de wereld kan geven. Jij bent verantwoordelijk voor zelf en wij kunnen niets anders, je gidsen en je helpers, dan jou dragen op de manier dat jij gedragen wilt worden. Overgave aan je zijn, pad en plan (en contract als dit op jou van toepassing is) is essentieel om jouw authentieke zijn te kunnen leven. Jouw authentieke licht heeft verzorging nodig, voeding nodig en mag zijn licht niet indammen door al hetgeen jij op je menselijke pad krijgt.

Even kort gezegd: wat heb jij nodig om te (blijven) floreren, wat heb jij nodig om te (blijven) stralen en wat heb jij nodig om jouw licht te kunnen blijven geven? Mocht je zo niet weten wat dan vragen wij je met klem om meer op je team te leunen, te overleggen en om hulp te vragen. Vraag ook hulp aan het universum. Wij zijn ten alle tijd bereid je te helpen. Ben specifiek in wat je vraagt, duidelijk genoeg, want wij resideren dan wel om jullie heen maar de aardse dimensie verschilt van onze dimensie zoals jullie ongetwijfeld weten en het vergt aanpassing van ons om daadwerkelijk te kunnen ’voelen’ (in energie) wat jullie nodig hebben. Dus duidelijkheid voor alles. Voed je licht, lieve zielen en laat vooral in deze energetische zwaardere tijd van zijn jullie lichten branden om de gehele planetaire dimensionale energie up te liften als nimmer te voren…

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!