Showing 58 Result(s)

Hoe devoot ben jij aan jezelf?

Jij bent een devoot wezen. Weet je dat eigenlijk wel? Jouw ware devotie ligt namelijk in jezelf. In mezelf zal je nu waarschijnlijk vragen? Ja, in jezelf. Want jij bent niets anders dan een universeel wezen wat in de stof is gezet. Met je lichaam en je mind.

Nu kan je denken dat zal allemaal wel en het is me eender. Maar daar maak je universeel gezien een denkfout want een universeel wezen wordt niet door het denken voortgestuwd maar door het gevoel.

Devotie begint in je eigen hart en in je eigen kern. Je hebt namelijk een ‘hogere zelf’. Een hogere zelf klinkt zo blabla voor als je hier niets van af weet maar dat is het niet. Het hogere zelf is jouw bewustwording in energie en deze energie kan je niet met je mind bedenken maar kan je met het hart en je hogere zelf -je ziel- voelen. Bedenken, kan je universeel niets en dan is het ook van belang zodra je je ware devotie wilt aanhangen, de weg naar je innerlijke zelf, dat je het denken (in de vorm van de mind) zoveel mogelijk loslaat. Universele processen kan je namelijk niet sturen, begeleiden of pressen met je denken, denkwijzen en/of denkpatronen. Je hogere zelf heeft meer nodig dan je humane werkelijkheid en je afstemming op jouw eigen bron van zijn, je ziel, de coherente uitlijning met het universele goed is jouw doel in het doel leven.

Je mag dit geloven of niet maar dit is je universele goed. Evolueren in je menselijke lichaam met je ziel. Je hogere zelf is dan ook als het ware ‘geprogrammeerd’ krachtens zijn universele plan en/of contract om tot deze verbinding met zelf te komen. Jouw devotie begint dus niet anders dan met zelf. Met jouw unieke zijn. Jouw uniciteit bevat tevens jouw hoogste potentieel. Zielenpotentieel wel te verstaan. Want alles wat jij in je kern bijdraagt, is geprogrammeerd in zijn energetische settings om jou tot overeenstemming -lees verbinding- met zelf te komen. Dat betekent dat jouw ziel er alles aan zal doen om in balans te komen met de mind maar als jouw mind zich daartegen blijft verzetten, kan het zijn dat je jezelf niet gelukkig, miserabel of zelfs depressief kan voelen. Weet je het gebeurt ons allemaal wel eens keer dat we niet gelukkig zijn met wat dan ook maar als dit een terugkerend patroon in je leven blijkt te zijn dan mag je jezelf en je zielsbedoeling eens onder de loep gaan nemen. Want jij denkt wellicht gelukkig te zijn met alles om je heen maar de werkelijkheid, en ik heb het dan over innerlijke werkelijkheid, kan compleet anders zijn.

In het leven gaat het er dus om dat de innerlijke jij, je hogere zelf (zeg ziel) gelukkig is met hetgeen deze leeft. Léven daar gaat het dus om. Vanuit de kern. Jouw devote zielskern. Je kan nog niet op je paadje, zielspaadje, zitten of de afslag nog niet gehad hebben, dat is mogelijk maar weet dat er een dag komt waarop jouw ziel devoot wil zijn aan zelf en aan zijn Goddelijke afstemming met de bron van al. Zo dat is er uit. Je bent -zoals gezegd- een universeel wezen en in deze context, energetische context, mag je erop vertrouwen dat jouw ziel zijn weg weet, zal volgen en alles eraan zal doen om jou gewaar te maken van zijn bestaansrecht, van zijn zielenpotentieel in de vorm van jouw unieke talenten en van zijn unieke licht. Ware devotie en dat betekent niets anders dat jij je ziel, de hogere bewustzijnsvorm van zelf, en zijn potentieel gaat omarmen. Je kan wel doen alsof je voorbij kan gaan aan je ziel en zijn talentvolle inborst maar dat is een utopie. Er komt een dag… (en dat klinkt ook zo) dat je universele club van zijn jou gewaar wil laten worden van jouw energieke bewustzijn in al zijn mogelijke vormen. Dan kan je twee dingen doen, je gaat erin mee en omarmt je ziel. Dit is een heel proces en kost wat aardse tijd. Of je steekt de kop in het zand of nog verder. De keuze is aan jou. Je kan doorgaan met waar je mee bezig was dat leven leiden wat jou totaal niet past, gelukkig maakt of wat dan ook maar weet dat jij verantwoordelijk bent voor de keuzes die jij maakt, het leven wat jij leidt en dat jij uiteindelijk kiest of jij je ziel leeft óf je mind… Hoe devoot ben je dan aan je werkelijke afstamming en afstemming?

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Als je taak is in het licht te werken…

Je bent een licht. Jullie zijn allemaal een licht. Je licht mag schijnen, mag anderen verlichten en in het schijnsel van jouw licht mag een ander zich laven. Kunnen anderen zich in jouw lichtbron ondergedompeld worden in jouw liefdevolle schijnsel.

Práchtig, zeker als dit je missie is in de stof. We schijnen allemaal. De één wellicht overheersend door zijn dualistische aardse kanten en manieren maar in wezen zijn we allemaal verbonden met de lichtbron van Al wat is en zijn we een authentieke reflectie van datgene wat we niet alleen in onze kern dragen maar ook van hetgeen wat ons voedt.

We worden gevoed door onze bron van Al, door onszelf en al wat om ons heen energetisch radeert. Alles is energie en is tot energie te herleiden. Jouw licht is een essentieel licht omdat dat bijdraagt aan de energetische consistentie van zijn en jouw hogere zelf is rechtstreeks verbonden met de universele voedingsbron van het leven. Van bron tot ziel en van ziel tot bron. Waarom, dat is de vraag die het universum bezighoudt, lopen zovelen leeg op het feit dat ze niet goed voor henzelf, het licht wat ze in zich dragen en voor hun algehele consistentie van zijn (waaronder de menselijke combinatie van de soul, body en mind) zorg dragen. Dit alles mag namelijk in balans zijn en zodra het één overschaduwd wordt door het andere is het niet meer in evenwicht en raak je niet alleen zelf de balans kwijt, kan je de balans kwijt raken, maar wordt ook jouw innerlijk licht overschaduwd van en door wat is.

Als missionair licht ben je verantwoordelijk voor je eigen licht en je bewustzijn speelt daarin een rol. Je kan wel geheel en al afgestemd zijn op het universum doch hetgeen wat jou bezig zou mogen houden, is dat jij in volledige bewustzijn je licht in de stof laat schijnen, in volledig bewustwording je licht koestert, voedt en laat schijnen. Het universum mag ik je zeggen, heeft niets aan een vessel, een instrument, wat zich geheel en zelf negeert en dusdanig op programmeren is gezet in je ziels-DNA dat je zelf niet voelt, of weigert te voelen, dat je missionaire plek van zijn niet halverwege in het Nirwana is ook niet in een ander planetaire substantie -zeg maar dimensie- maar hier. Hier, volledig gegrond in de aardse stof. Jij bént hier. Niks anders.

Zorg dat je met beide benen op de grond blijft staan, sterk geworteld, sterk bewust en zeker bewust van de taak die je hier komt doen. Dit geldt voor allen onder ons. Niemand uitgesloten. Hoe groot (of klein het is maar hoe je het bekijkt): jouw licht doet er toe. En of je daar nu volledig bewust van bent of niet (jullie hoeven niet allemaal je plan en/of contract te begrijpen, te snappen dan wel hierin de afstemming te vinden) wéét gewoon dat elk licht telt. Size doesn’t matter, het platform doesn’t matter en zelfs… je kan zeker fungeren zonder voetstuk. Ben gewoon bewust van zijn in je eigen licht, radiantie en wat het voor effect het heeft op anderen zodra je dusdanig afgestemd bent dat je gewoonweg weet dat jij als sterrenkind hier het licht en de liefde komt zaaien. Je hoeft niet overtuigd te zijn van je eigen kunnen, je hoeft zelfs niet groots te werken en je hoeft zelfs niet anderen ervan te overtuigen wat je hier komt doen, zaaien en toevoegen. Het mag allemaal klein, miniem en heeft geen toeter, luidspreker dan wel podium nodig omdat jíj het wilt. Je krijgt een podium zodra het universum dat nodig vindt en niet vanuit jouw ego gedreven zijn. Tijd is relatief dus als jou nog een platform of podium ontbreekt dan is het gewoonweg nog geen divine timing of wellicht heb je dat nooit nodig.

Er zijn zovelen onder jullie die niet op de trom slaan om het geluid te laten horen. Is het niet zo dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen trom en dat het universum je nu tracht te overtuigen van jouw eigen kwaliteit van zijn? Rust, regelmaat, structuur en al die andere zaken zijn zo belangrijk om tot inzicht te komen dat jij er ook toe doet en dat jouw vessel, dat instrument, dat doorgeefluik, de jij die jij in feite bent goed voor gezorgd mag worden? Neem die momenten, neem die ontspanning en neem die rust. In stilte, in meditatie of in hetgeen jou weer goed doet voelen. Je kan enkel dienen zoals het bedoeld is zolang jij goed voor je menselijke huis zorgt en dat jij in de afstemming en zelf weet, voelt en ervaart (leert ervaren) wat het beste voor jou is.

Snap je dat, lieve werker in het licht? Snap je wat wij bedoelen dat jouw carriage, jouw koetshuis, in goede staat van onderhoud mag blijven om jouw koets (lees ziel) te huisvesten? Zodat jij uit kan gaan rijden met je rijtuig en het licht wat je in je draagt aan de wereld kan geven. Jij bent verantwoordelijk voor zelf en wij kunnen niets anders, je gidsen en je helpers, dan jou dragen op de manier dat jij gedragen wilt worden. Overgave aan je zijn, pad en plan (en contract als dit op jou van toepassing is) is essentieel om jouw authentieke zijn te kunnen leven. Jouw authentieke licht heeft verzorging nodig, voeding nodig en mag zijn licht niet indammen door al hetgeen jij op je menselijke pad krijgt.

Even kort gezegd: wat heb jij nodig om te (blijven) floreren, wat heb jij nodig om te (blijven) stralen en wat heb jij nodig om jouw licht te kunnen blijven geven? Mocht je zo niet weten wat dan vragen wij je met klem om meer op je team te leunen, te overleggen en om hulp te vragen. Vraag ook hulp aan het universum. Wij zijn ten alle tijd bereid je te helpen. Ben specifiek in wat je vraagt, duidelijk genoeg, want wij resideren dan wel om jullie heen maar de aardse dimensie verschilt van onze dimensie zoals jullie ongetwijfeld weten en het vergt aanpassing van ons om daadwerkelijk te kunnen ’voelen’ (in energie) wat jullie nodig hebben. Dus duidelijkheid voor alles. Voed je licht, lieve zielen en laat vooral in deze energetische zwaardere tijd van zijn jullie lichten branden om de gehele planetaire dimensionale energie up te liften als nimmer te voren…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Soul dream

Ik heb een droom, een zielsdroom.

Zeg maar meerdere dreams. Alles bij elkaar genomen. Ik wil graag mensen verbinden, vanuit hun essentiële zielskern. Allereerst met zichzelf en daarna met anderen. Dromen zijn absoluut waard te worden geleefd en doordat ik de afgelopen dagen meer rust wist te nemen weet ik dat bovenstaande zielswens navolging verdiend, het waard is het proberen vorm te geven op mijn eigen unieke wijze. Niet alleen werd me duidelijk dat ik zielen wil herenigen met hun zielskern maar dat ik zo graag producten wil ontwerpen die anderen ertoe uitnodigen, bewegen en mogen raken de weg, de verbinding, met zelf te maken. En deze wil publiceren via ”happify your life publishers”.

Ik wil dansen, zingen, schrijven, tekenen en verder artistiek bezig zijn… alles wat mijn ziel van binnen doet sprankelen. Dat is een begin. Want als ik sprankel, ben ik in staat jou te bewegen te gaan onderzoeken wat jou laat sprankelen, waar jij passioneel van wordt en wat jou zo intrinsiek gelukkig maakt zodat het blije cirkeltje rond is. Het happy cirkeltje van het leven en geef het door… Om jou te helpen heb ik wat vragen opgeschreven om jouw ‘blije-ikke’ en die warme innerlijke drive te vinden die jou, jouw leven en jouw paadje kan “vergelukkigen”…

Een korte vragen checklist voor jou is:
• Wat wil ik? Wat kan ik? Het is voor jou dus laat het even bezinken.
• Waar word ik blij van? Zo die komt binnen… of niet?
• Wat zijn je dromen? Yesss!!! Die héb jij. Je maakt mij niet wijs dat je geen dromen hebt!
• Wat heb je nodig om ze waar te maken? Kom, kom… denk eens creatief, maak van een nood een deugd en laat je niet uit het veld slaan door negatieve gedachten, negatievelingen of je eigen beperkende mindset. Je kán het!
• Ben je bereid je dromen te volgen? Kijk, je kan wel van alles bij elkaar dromen maar zonder de overgave kom je nergens. En dat weet jij vast ook.
• Vraag je eens of… hóe graag wil je? Ben je bereid alles op te geven, ervoor te gaan, en een nieuwe richting in te slaan, bij wijze van dan? Het kan, maar is niet altijd nodig.
• Doe je waar je blij van wordt? Dat is een innerlijk gevoel dus. laat even de mind met zijn gepreoccupeerde settings die denkt blij te worden van de materiële voorzienigheid van zijn.
• Wordt je blij van wat je doet? Happy worden dus als werkwoord. Jij doet wat je leuk vindt en wordt daar dus blij van. Zo simpel kan het zijn.

Hopelijk gaat er een lichtje branden en ga je bij het lezen van het bovenstaande voelen wat jou beweegt te sprankelen. Voel het! Je voelmeter is je geluksmeter. Je geluksmeter ligt in het voelen.

So long, sweet soul. Lief mens. Zie je sprankel te vinden enne… als je deze gevonden hebt, zie deze vast te houden. Zoek voeding, ga die uitdaging aan en blijf jezelf verder ontwikkelen. Je ziel weet de weg. Nu jíj nog!

Lieve soul groetjes, Irmgard🙂

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

De geluk voelmeter…

De ontwikkeling van jouw ziel kan een enorme impact hebben op jouw leven. Het is dan ook van belang in kaart te brengen wat jouw ziel voor jou in het leven in petto heeft. Essentieel daarbij is wat jou happy maakt.Een korte gevoelscheck zou genoeg mogen zijn om jou exact dat signaal te mogen geven of jij gelukkig genoeg bent en dat kan met een aantal vragen:

Wat kan je?
Wat wil je?
Wat doe je?
Word je er blij van?

Jouw geluk is niet datgene wat jouw mind voor je bepaalt en zeker niet wat anderen voor je bepalen. Jouw voelmeter is namelijk jouw geluksmeter. En als je blij wordt van binnen uit en die levensprankel voelt die jou in beweging zet, gaande houdt en/of motiveert dan zou dat je richtsnoer mogen zijn. De leidraad van je ziel.

Geluk is persoonlijk en nimmer afhankelijk dus van jij denkt wat jou gelukkig maakt… Voelen is weten. Innerlijk weten.

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

De vijf stappen tot succes. De sleutel tot succes ben je zelf!


– Ik houd van mezelf. Ik heb mezelf lief
– Ik omarm mijn talent. Ik heb mijn talent lief
– Ik aanvaard (universele) hulp. Ik heb de hulp lief
– Ik ga waar mijn ziel gaat. Ik heb mijn ziel lief
– Ik ben dus ik ben. Ik heb mijn zijn lief

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Laat het deurtje op een kier staan…

Een label, sticker en etiket wordt soms snel gegeven en het opent zeker vele hulpverleningsdeuren. Maar wat als een kind, een jongere zo opgesloten zit in zelf dat het de uitgang (de deur) in zichzelf niet kan vinden en door het leven, de realiteit van zijn, zo overspoeld wordt dat hij/zij soms nog meer naar binnen trekt om vervolgens als alle prikkels oplopen tot een (gedrags-)explosie te komen?Een voorbeeld uit mijn praktijk betreft een tiener. Voor velen niet te doorgronden omdat hij slechts een glimp van de werkelijkheid laat zien, zijn werkelijkheid. In de totale overspoeling van zijn richt zijn gedrag zich niet op binnen maar op hetgeen hij voorhanden krijgt. Meubilair, ruiten en dergelijke. Een schreeuw van onvermogen. Ook een roep om aandacht. Dat hij gezien wil worden. Op school kan hij nauwelijks mee, wordt niet gezien en is erg eenzaam. Voelt zich buitengesloten. Heeft één op één begeleiding nodig. De wereld is onduidelijk voor hem. Een kind wat klaarblijkelijk zijn plek, zijn weg en vooral zichzelf niet heeft gevonden. En dat terwijl altijd de uitgang voorhanden is. Binnen zelf.

Wat ik zie en voel is een timide, naar binnen gerichte, intelligente jongen. Hij begint meteen te vertellen. Dat hij paranormaal is en dat hij zoveel ziet en hoort en geeft aan dat het waarnemen in mijn bijzijn oploopt. Hij blijft dingen zien en me op de energieën om ons heen wijzen. Zie je dit en zie je dat? Ik zie niet alles wat hij ziet maar goed ik wil ook niet alles zien. Hij voelt overprikkeld aan en ik bemerk dat het onderscheid tussen wat is en niet is vaag is. Ik mag hem bevestigen in wat hij waarneemt.

Al pratend over zijn leven en wat hij op dat moment ziet, we gezamenlijk zien, probeer ik hem zoveel mogelijk te geven waar hij verder mee kan. Dat hij beslist niet ‘gek is’ hetgeen sommigen soms van hem denken als hij weer in enthousiasme iets ziet en dat verteld, dat hij niet continu “open hoeft te staan” en zich mag afschermen en geef hem enkele tips. Het feit dat we zo onbevangen kunnen praten over wat is niet is, zijn prikkelgevoeligheid en het uiten van zijn prikkels op een acceptabele manier (als je jezelf laat gaan dan ga je diep en moet je weer van terugkomen en dat is lastiger dan te voelen wat er binnen speelt en je dit op een adequate wijze aangeeft) voelt dat hij zich gehoord, gezien én bevestigd voelt.

Ik geef hem nog een korte healing en zie bij het afsluiten van onze bijzondere kennismaking dat het deurtje binnenin open is gezet en ik bespeur een lichte sprankel. Van dat hij mag zijn wie hij is en dat dat okay is. Als het gesprek ten einde is zeg ik tegen hem “jouw deurtje in je binnenste staat nu op een kiertje maar als alles je weer overspoelt, is het prima dat je de deur weer even dichtdoet en in zelf verkeerd maar gooi deze deur niet dicht. Het kost je minder moeite om de deur op een kier te laten staan en je veilig te kunnen terugtrekken dan dat je hem dichtgooit en dan weer naar buiten wilt”.

Dankbaar voor wat ik mag doen waren mijn hart en ziel ook weer vervuld van een sprankel. En daar gaat het om. Dat we allemaal (weer ) die sprankel van binnen voelen en het licht vanuit de deur kunnen laten stralen naar anderen…

Liefs, Irmgard✨

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Tools voor je zielsreis / Zielsproces

– Neem ‘goede’ bagage mee want je bent veel op weg. (Dus laat het oude wat je hindert maar los…)
– Zorg dat je jezelf blijft omarmen want in de omarming van zelf ligt je ware thuis
– Ben waar je bent en nergens anders. In het moment nu
– Maak verbinding van ziel tot ziel, van oog tot oog, van hart tot hart
– Zie jezelf en blijf jezelf zien. Altijd
– Omarm de ander vanuit de zelfomarming, liefdevol, vol compassie, met mildheid en zonder oordeel
– Ben adaptief op wat komen gaat, geef je over aan de flow en meander mee met je leven. Zielsleven
– Accepteer van wat is en wat komt. In de acceptatie ligt de overgave. En in de overgave ligt de flow.

Succes. Je kunt het!

Liefs, Irmgard💗

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Adem jezelf tot stilte

Wie ben ik? Waar sta ik? Wat doe ik?

Dat zijn vragen die ons bezighouden. In het hier en nu. Steeds meer lijkt het de tendens van deze “keer in jezelf tijd” om meer te gaan reflecteren op zelf. Op je leven. Wat kan je, wat wil je, ben je gelukkig? Mega belangrijke vragen. Is het niet zo dat deze extra verkregen (rust)tijd van zijn ons allemaal de gelegenheid schept om er wat mee te doen. Deze vragen, als deze inmiddels bij je spelen, verder te onderzoeken. Dieper naar binnen willen en durven duiken om daar te gaan voelen wat er leeft. Voelen? Jazeker, voelen! Met je hoofd kan je namelijk niet voelen. Dat denk je wel maar dat is een utopie. Een verkeerde aanname in de ego tijd van zijn. Ego tijd? Precies, ego tijd. Ik zeg niet, verkondig niet dat jij egocentrisch bent -geheel niet- maar dat jij in een tijd leeft waarin jouw zijn, jouw leven gedomineerd worden door het ego. De ego ikke invulling. Kijk, en daar komt dan de hik en treedt de malaise in. Je bent namelijk geen ego wezen maar een wezen, een mens, die uitgerust is met een ziel. Een zielvol wezen.

ESSENTIEEL ZIJN

Zielvol zijn is niets anders dat jij je bewust bent van zelf, van jouw zijn en jouw eigen ikke. Niets meer en niets minder en dat je jezelf ziet en leeft zoals jij écht bent. Jouw essentiële zijn. Zijn zoals je bedoeld bent te zijn. Dat is waar het om draait. Niet om dat ego en zijn wensen en die ego gedrevenheid. Het gaat om jouw ziel, jouw zielsvolle bestaan en zingeving vanuit de ziel. Verrek…! Zingeving vanuit de ziel. Dat klinkt vast als een ver van je bed zijnde iets. Dat lijkt alleen maar zo. Dat dénk je namelijk. Met die ego geest van je denk  je teveel en die zet je dus op verkeerde gedachten, denkpatronen en wat erger is op een verkeerd spoor. Pad dus. En dat heeft dan niks meer met een zinvolle besteding van je bestaan te maken. Een roeping, een missie, om het even heftiger neer te zetten, komt voort uit  je ziel en niets anders. Ook niet andersom dat je je ego denk geest voorop stelt. Het gaat er dus om wat je vanbinnen voelt. Voorbijgaande aan alle eland in deze tijd wil wel zeggen dat we allemaal meer tijd dus krijgen om dieper naar datgene te kijken wat daarbinnen leeft.

HALLLUJA!

Halleluja, dat is mooi! Als je daar dan de tijd voor neemt en de sprong in jouw diepere ik durft te maken. Dat is zeker allemachtig prachtig. Weet je wat daar leeft? Wat daar zit? Jouw echt kern, jouw echte ikke? Jouw passionele kern. Gedreven door de energieën die om je heen zijn maar ook de universele energieën. Je bent een zielvol wezen afkomstig van de sterretjes dus het staat buiten kijf dat deze sterretjes en zijn energieën jou ook beïnvloeden, aansturen en leiden (middels jouw intuïtie) tot het leven van jouw hoogste potentieel. Nou verslik je je zeker? Hoogste potentie wat, kan je wellicht vragen? Yep, jouw hoogste goed ligt verscholen onder dikke lagen. Lagen van pijnen en verdriet, muren van onwillendheid en barrières vanuit je angsten voortspruitend uit je geest. Je bent een gericht soulvol wezen maar zolang jij dat niet voelt, blijft het een andere zaak. Voelen is dus het toverwoord. The magic touch of being. Je mag naar binnen, de stilte opzoeken, om te gaan voelen. Zo even samenvattend: jij krijgt nu tijd, je mag zijn in de gegeven momenten van deze zijnstijd maar durf je te kijken naar jezelf en wat er vanbinnen leeft?

REN-JE-ROT

O… je bent nog zo gehaast? Je moet nog dit en dat en rent vooralsnog de benen onder je kont uit en loopt je rot te rennen in je zelf geschepte hamster tredmolen. Oké. Rome is ook niet op één dag gebouwd en het is dus zaak dat jij de stilte vindt in jezelf. Daar de tijd voor neemt. De momenten creëert dat jij terug naar binnen kan en durft. Die zijn er genoeg maar je ziet ze niet, je neemt ze niet of je vermijdt ze. Het kan uiteraard ook zo zijn dat je al wat stappen hierin gezet hebt maar het nog niet echt voortgaat. Rustig aan. Take your time. Alle stapjes maken ook voortgang en weet dat alles wat jij in jezelf investeert uiteindelijk zeker gaat lonen. Je hoeft niet allemaal zen master, meditatieprof of zweverig te zijn om jezelf tot stilte te manen. Het zit gewoon in je en luister naar mij nu goed: iedereen kan het! Dus jij ook. Je weet alleen niet hoe. Over het hoe kan ik heel simpel zijn. Iedereen kan het dus en het is gewoon simpel. Niks verhevens aan. Het wordt vaak verheven gemaakt maar het jezelf tot stilte manen, tot stilstand brengen is niets anders dat je leert focussen op je ademhaling. Nou, dat is eenvoudig toch. Waar je ook bent, zittend op de bank tot het roeren in je soeppan, zorg dat je de aandacht op je ademhaling legt. Voel tussen de ademteugen door wat er leeft. Wellicht voel je dat niet direct en heeft het wat oefening nodig maar het begin is er en dan is het zaak dat je niet afhaakt maar blijft focussen op die ademhaling van je. Je mastert niet alleen je eigen gedachten maar ook je eigen ademhaling als je dit onder de knie hebt. Juist tussen die pozen door, tussen de teugen in en de blaasvolle uits ligt de rust. De innerlijke rust. Probeer het maar eens. Ik weet zeker dat het gaat lukken en dat jij steeds beter kan voelen en de weg naar binnen weet te vinden. Het is allemaal niet zo bijster moeilijk, geen fancy gedoe en zeker geen verlichtend geheel om te leren voelen wat jou van binnen bezighoudt.

A HAPPY SOUL

Geef jezelf tijd, neem die rust en ga dieper op onderzoek uit en neem de vragen die bij je leven serieus. Ben je nog happy? Is dit het? Wat is jouw passie? Maak je je dromen waar? Wie ben ik, waar ben ik doch vooral wat wil en kan ik? In de tijd waarin we gedwongen worden tot stilstand te komen, die essentieel is voor onszelf, is het de hoogste tijd dat we onszelf leren kennen, leren omarmen en vanuit zelf-liefde gaan onderzoeken wat er kriebelt, wat er vanbinnen jeukt en speelt. Aandacht is nodig om verbinding te leggen met jouw dieper ik, je ziel oftewel je hogere zelf. Het hoeft allemaal geen poeha dit en zeker geen verlichting en hype te zijn of worden maar jij bent belangrijk en de verbondenheid met zelf begint pas bij jezelf, bij je eigen gevoel en de waarde die jij toekent aan dit gevoel. Jij bent het waard om jezelf tot stilstand te brengen en dieper in reflectie te gaan. Uit liefde voor jezelf. En weet je als je eenmaal die verbinding hebt weten te leggen met zelf en je weet en kent jezelf, je essentiële ikke, dan kan je ook makkelijker naar buiten treden. Met wie je echt bent, wie jij wilt zijn en wat je eigenlijk op deze aardbol komt doen. Ben duidelijk naar jezelf wat wil je nog wel en wat wil niet meer, wat voelt nog wel passend en wat zeker niet.

GEVEN DOET LEVEN

Belangrijker is wat jij aan zelf geeft, geef je ook aan al die anderen. Want als jij jezelf kan omarmen, de gelukkig ziel die jij hebt, dan straal je dit uit naar anderen. En kijk en dat is dus waar het omdraait! Dat jij een gelukkig mens bent, datgene doet waarvoor je hier bent en dat je daar gemotiveerd en passioneel over bent en anderen daarmee weet te raken.

Hopelijk heb ik je met dit stuk weten te raken om verder over in te voelen. Laat maar even bezinken. Als het voor elkaar krijgt om jou datgene te geven, jouw ziel bedoel ik dan, wat je nodig hebt dan ben ik ook weer gelukkig. Want daar draait het allemaal dus om. Raken doet raken en liefde delen en verbinden, doet verbinden. Maar eerst met zelf.

Je weet het hè… Rustig adem je in, even pauze (even voelen) en dan weer zachtjes uit. Doe maar het zal je juist dat geven wat je nodig hebt.

Liefs, Irmgard💗

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen