Showing 39 Result(s)

Spiritueel zijn is een farce. Je bént namelijk een spiritueel wezen

We zijn op een spirituele reis, allemaal. Want we zijn spirits, bovenal. Ons menselijk lichaam is slechts de drager van het geheel, de drager van de spirit, de eindeloze energie, die we in ons dragen. We denken dat we spiritueel zijn en daarmee maken we en zetten we onszelf apart van anderen.

Je bent niet spiritueel en wordt niet spiritueel doordat jij ontzettend veel boeken hebt gelezen, je in verschillende bochten hebt gewurmd van zen tot yoga tot tai chi toe. Spiritueel ben je al vanaf je ontstaan, op het moment dat jouw lichaam bezield werd door een ziel. Een spirit die de taak op zich nam om jouw lichaam koers te laten zetten tot het onthullende spirituele pad van jouw ziel conform zielsplan en mogelijk zielscontract. Even kort gezegd hebbende spiritualiteit is niet aangeleerd, is niet exclusief en is zeker geen hype waar jij je mogelijk thans in beweegt en vindt. Alles wat je moet weten, weet je ziel namelijk al en hoeft alleen maar herinnerd, zeg aangeraakt, te worden om het zich te herinneren. Jouw zielenwijsheid is onuitputtelijk omdat jouw ziel rechtstreeks verbonden is met de energieën van het universum. Dus vergeet dat boek, vergeet die goeroe bijeenkomst en laat dat zen kussen ook maar even onberoerd als jij denkt (het is dat denken weer!) dat jij daar je wijsheid, zielen levenswijsheid, uit put. Kijk, dát jij geraakt mag worden dat is mogelijk. Dat jouw ziel net die voeding nodig heeft om verder te komen maar als jij alles af laat hangen van een ander, wat een ander je voor leert, voorkauwt of voordoet dan is dat een hele andere zaak omdat je zelf alles al in huis hebt. Je bent uniek weet je nog? En geen kopie.

Yep, je hébt alles in huis. Potverdorie, dat is mooi zeg! Ik word er blij van als ik dit zo neer tik. Jij bent je eigen wandelende goeroe, zielsmaatje, zielsbibliotheek en alle universele wijsheid is zo voor handen. Kijk en dat is natuurlijk allemachtig prachtig. Dat jij je aller eigenste universele drager bent en daar draai ik geen doekjes om. Je mag alleen meer binnenshuis gaan kijken wat er bij jou leeft. Daar kan geen sessie, geen boek en geen lotushouding tegenop. Naar zelf dus. Terug naar binnen. Omarm de stilte in jezelf en ga voelen. Dat kan je overal. Tijdens de afwas, tijdens het kauwen, snaaien, werk en zelfs op de wc als je leegloopt. Altijd dus. Geen zen, zon, of consult voor nodig. Gewoon voelen in het moment. Welk moment je kiest… dat is uiteraard aan jou.

Jouw zen zon zit vanbinnen en die bloei minnende ontspruitende zielsbloem mag in het hier en nu aandacht gaan krijgen. Door jouzelf en niemand anders. Geen opgelegde manier, weg of dies te meer zij maar de weg naar binnen kies jij zelf. In het hier en nu. Zo, kort gezegd… we zijn allemaal spirits op een unieke zielenreis en in de korte aanrakingen door wat dan ook (variërend van een ander, door een boek, tv, billboard, muziekdeuntje etcetera) kunnen we herinnerd worden aan ons pad, onze missie en krijg je aanwijzingen om verder te gaan. In de notificatie van het zijn, kan jij deze leren omarmen.

Het universum is een magisch iets en het zal jou alles voorschotelen als het zielsgerelateerd is en als jij weet waar je op mag gaan letten kan je deze intuïtieve aanwijzingen integreren in jouw leven. Dat is schoon zeg. Echt waar. Alles wordt zowat door het universum gepresenteerd, voorgekauwd, teruggegeven als je de aanwijzingen mist want jij bent bovenal een spirit. Gevoed door de universele energieën die jouw ontspruitende zen zon, die universele bloem van jou leiden, begeleiden en proberen te raken. Nu mag jij nog leren dat jij altijd verbonden bent als spirit, dat spiritualiteit leven een menselijke farce is want dat doe je al vanaf het begin des aanschijns en mocht je nog verdere vragen hebben dan schroom niet het universum uit te nodigen je de antwoorden te geven. Want vragen doet geven. Spirits for spirits after all. Dat mag je niet vergeten. Je hoeft je spirituele reis niet alleen te maken…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Jij bent ontiegelijk mooi!

Niets is zo belangrijk als jijzelf. Het klinkt wellicht raar maar dat heeft totaal niets met egoïsme te maken. Jij bent belangrijk omdat jij zo mooi bent. Mooi van binnen.

Van binnenuit draag jij iets bijna onnatuurlijks, als je volgens de menselijke maatstaf bekijkt, moois in jou. Het is jouw universele goed.Jouw universele goed, het klinkt nogal groots, is jouw ziel. Je bent een zielvol wezen vanaf het begin. Het moment dat jij gaat zien, ervaren en voelen dat jij een zielvol wezen bent, kan jij in de zoete aanschijns van zelf, de liefdevolle omarming van jouw kern jouw menselijke zijn deelgenoot maken van jouw evolutiereis.

Inderdaad, jouw liefdevolle zielvolle zaligheid is op reis. En niet zo maar een reisje. Het is een trip voor de eeuwigheid. Vanuit de bron uitgestraald en opgebouwd in energie, in licht en een enorm grote bundel liefde zweeft jouw ziel van het ene dimensionale ‘leven’ naar het andere. Om met een zo’n groot mogelijk rugzak vol ervaringen, vol liefde en een ontiegelijk groot deel licht in je ziel zodat de puurheid van jouw zalige kern kan terugkeren tot de bron van al. Één wordt met de bron van alle bestaansvormen.

Weet je, één worden met het licht en de eindeloze liefde dat is niet zo maar een procesje wat jouw ziel zo maar even doet. Daar gaat nogal wat ‘tijd’ overheen. Nu is tijd universeel gezien een idioot iets want in iets wat de eeuwigheid bezit kan nimmer gedreven worden dan wel gelimiteerd worden door zoiets als tijd. Goed, even terug naar de essentie.

Jahaa, dáár gaat het dus om. Weet jij eigenlijk wel dat jij een essentie hebt? Waarover ik het eerder had. Die liefdevolle, lichtgevende energiebal die jij in je draagt? Dat is wat jou vormt, wat je draagt en wat je voort zou mogen drijven. In jouw menselijk, aards uitgemeten, leventje. Ik wil jouw leven niet dechargeren (absoluut niet!) maar als jij denkt dat jij het leven leeft met alleen datgeen wat jouw mind, dat kopke van jou dus, voorschrijft dan heb je het toch helemaal mis! Jouw zielszaligheid is écht niet die mind van je hoor. Dat is die -door de bron gevoede- energiebal genaamd jouw ziel die je zou mogen leven.

Kijk, die energieballon die leeft zichzelf wel. Die wordt toch wel gevoed door dat universele goed en alle universele energieën maar de kern van dit leuke ziel verhaal is wel dat denkt jouw zielvolle leven te kunnen leven met dat kopke van je wat dus totaal geen sjoege heeft van universele extensies, energieën en aandrijving. Dat gaat hem dus uiteindelijk niet worden.

Goed. Jouw zoete aanschijns is niet wat jij denkt te leven echter wat jij voelt, ervaart en zou mogen leven. Jij kan jouw zielvolle wezen namelijk niet vooruit denken, dat dénk je dus wel, maar een ziel wordt gevoed door de existentiële waarheid en dat is zeker niet hetgeen wat dat universele blue hoofdje van jou bij mekaar denkt.

Existentiële waarheid, wow dat klinkt als een universele klok zeg! Dat valt wel mee maar wat ik wil zeggen, jou duidelijk maken is, dat jouw bestaanswaarheid niet in de mind zit en wat deze jou voorkauwt, dicteert of domineert maar in jouw kern van zaligheid. Jouw essentie van wie jij bent.

De essentiële waarheid is wat jij leeft met je ziel en niets anders. Niets kan dat evenaren en als je op zoek bent naar een ware levensvervulling mag ik je zeggen dat je eerst naar binnen mag gaan kijken, naar dat prachtige stuk wat jij in je draagt, voordat je verder nog een stap met jouw mind gedreven lichaam zet. Je bent prachtig, absoluut waar, maar zolang jij dat niet wilt zien, voelen en/of ervaren kan ik wel blijven zeggen tegen je kijk in de spiegel van zelf voordat je verder kijkt maar wie ben ik om dat tegen een loden mind deur te blijven zeggen als jij dat zelf niet wilt of kunt zien? Dat is aan jou. Ik zie je ziel, je zielspotentieel en je zielszaligheid. Nu jij nog…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

De weg naar geluk ligt binnenin

Geluk begint met verbinding leggen met jezelf, met je dieper gelegen delen. Zonder verbinding met zelf ben je overgeleverd aan de elementen van je mind. Met alle emoties van dien. Je mind houdt van malen, soebatten, negatief zijn en heeft een voorkeur voor alles uit zijn verband te trekken. Zeg nu zelf, leef jij je mind van harte met al zijn emoties die er dus bij komen kijken? Je mind, je ego mind, is als je het mij vraagt een dominus extravagantes oftewel een enorm groot dominerend stuk van jezelf. Van je complete zelf.

Geluk is iets heel persoonlijks en wat voor de één als geluksmoment wordt ervaren, wordt door een andere ziel mogelijk anders beleefd. Daarom is het niet alleen van belang om bij het meten van je geluk je mind en al zijn vervormingen, gedachten en ellendige tegendraadse ziel ondermijnende nalatigheden te laten voor wat deze is. Ondergeschikt aan jouw zijn, aan jouw gevoel en al datgene wat jij als geluk, ware happiness bedenkt of bedacht hebt, mag je namelijk (zelf) gaan achterhalen dat de bron van jouw welvaart, van jouw stemming en van jouw geluk dus van binnenuit mag worden gevoeld, geleefd en ervaren.

Geluk is inherent aan het leven en het leven is inherent aan geluk. We hoeven niet allemaal te peigeren, afgemat te worden door het leven zelf en badkuipen te vullen met ellende. Leven is ook gelukkig zijn, zeker weten en tot in elke vezel van jouw lijf te mogen ervaren dat je leeft. Leven vanuit positiviteit, een positief ingesteld zijn en een voedende innerlijke bron die vlamt als nooit te voren.

Wil je geluk ervaren, voelen en (be)leven? Daal dan af in zijn, in stilte en ga voelen wat daarbinnen vibreert, leeft en wellicht ook strookt. Gooi het open en vindt de weg naar binnen en zie je leven niet te doorspekken met wat die ’ellendige’ mind (soms) fabriceert, jou dicteert en laat leven. Geef je mind zijn congé, zijn laatste tijd en vaar een diepere koers. De koers die voor jou weg is gelegd vanuit het hart en ziel, de ziel en het hart en deel van gelukkige momenten mede in die zin dat jij als eerste gaat voelen wat je nodig hebt om gelukkig te zijn, te worden edoch… vooral te blijven als je dat punt hebt mogen bereiken.

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Soul best

Soms mag je in het leven een stap zetten, vooruit. Een sprong wagen, in het diepe. Soms moet je zwemmen, tegen de stroom in… Maar alles waarvoor je ziel je uitnodigt, mag je navolgen.

Om dat je diep van binnen weet dat als je geen navolging geeft aan wat jouw ziel van jou verlangt je tegen jouw oneindige plan van zijn werkt en dit geen universele schoonheidspluim verdient. Je mag er van uitgaan, in vertrouwen blijven dat datgene waar jouw ziel je voor uitnodigt, juist die uitdaging aan te gaan, dat specifieke pad te nemen, die compromissen te sluiten dat het voor het beste is. Soul best. Jouw best.

Je kan wel denken, en het denken kan dit tegenwerpen door intensief in zijn processen dit tegen te werpen, dat dit niet is wat je wil, dat je dit pad niet wilt lopen maar uiteindelijk gaat het om de groei van jouw evolutiebloem. Op het moment dat jouw intrinsieke bloem zich wil gaan ontspruiten, is er geen houden meer aan. De roep van jouw ziel kan dan zo hard gaan klinken, zo diep gaan resoneren, dat je niet anders kan dan meegaan met de universele roep om je ziel verder in zijn zielszijn en zielszaligheid te laten evolueren.

Ook al zit er een versnelling op, moet je jezelf over de streep trekken, wil je mind, je menselijke zijn, de uitdaging schuwen en/of naast zich neer leggen, weet dat alle stappen die jij zet in het evolutieproces, op de evolutieladder, je uiteindelijk gelukkiger maken. Jouw zijn, zielszijn en zielsleven. Je hoeft daar niets voor te doen. Volg maar. Wat je diep van binnen voelt kriebelen, jeuken en waarvan je droomt. Laat het maar ontvouwen. Het universum is zo vrijgevig dat het allemaal, al wat je nodig hebt om jouw ziel op zijn evolutiereis te laten evolueren, je zal voorschotelen, aan je zal presenteren. Het magische arsenaal en klankbord van het universele goed zal je daarin begeleiden. Vertrouw daar maar op. Het zal alles doen wat mogelijk is om jouw zielenbloem te laten ontspruiten in de volledige bloemrijke, glansrijke schittering die het bezit. Soul best dus. Jouw soul best…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Passie zit in je hart en ziel

Je bent een passioneel wezen in hart en ziel. Een passievol hart is een hart wat overloopt van toewijding, motivatie en geluk. Geluk in wat je doet, wat je creëert en wat je de wereld in mag brengen. Met jouw unieke zijn, capaciteiten… kortom jouw talent.

Jij bent zo talentvol! Uniek in zijn wezen en vol van zijn in zijn kern. Maar… voel jij die sprankel, die innerlijke gloed, dat enthousiasme wat je doet dansen van geluk, doet stralen van binnenuit en glorierijk doet zijn op jouw eigen ster? Jouw eigen ster van zijn.

Passie laat zich niet vertalen door je mind, passie voel je in hart. In jouw ziel. Mocht jij jouw passie in het leven nog niet ontdekt hebben dan zou je als leidraad jouw dromen kunnen nemen, die voorop gaan stellen en gaan voelen wat deze voor jou betekenen.

Kom op, er is wel een zetje nodig om je wellicht over de streep te trekken jouw dromen, jouw passies dan wel geluk na te jagen in het leven… maar je weet wie niet waagt, wie niet wint. Waarmee innerlijke winst wordt bedoeld. Er is altijd innerlijk winst te behalen. Dat mag je gaan voelen. Want wie de kunst verstaat van het innerlijk voelen… wéét.

Liefs, Irmgard💗
SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

De waarachtigheid en de onwaarachtigheid van het leven. Jouw leven

Waar ik meteen mee wil beginnen is, ben jij waarachtig, trouw, aan jezelf? Want is het niet zo dat als je niet trouw aan jezelf kunt zijn je dit ook niet aan een ander kunt zijn? Wat bedoeld wordt, is jouw eigen waarachtigheid vanuit de kern.

Als je jezelf nu eens onder de loep zou nemen en je zou een fictieve score nemen voor de getrouwheid van jouzelf aan je eigen authentieke zijn, datgene wat je zegt en wat je leeft… nou wat zou je scoren? Een nul lijkt me nogal magertjes en een 10 halleluja jij bent klaar voor verlichting! Nee, echt alle gekheid op een universeel stokje genomen waar sta jij in het leven als het je eigen geloof in zelf betreft, als het eigen woorden zijn die je de ether in lanceert of dat jij vanuit die kern leeft wat daar wordt gevoeld. Zodra jij niet in jezelf geloofd en het ongeloof over jezelf ook nog wellicht aan anderen predikt dan sta jij niet zeker in je schoenen, slurpt de ander jouw energie weg, sneakt jouw energetische ruimte binnen en neemt deze in beslag of je maakt jezelf zo onzichtbaar dat je jezelf niet meer kan zien en je jouw zijn onttrekt aan het zicht van een ander. Of je hebt de neiging een end weg te blablabla-en omdat zodra jij vanuit die essentiële kern zou spreken en geen leugens, woorden witwasserij of jezelf zou verschuilen achter een fake mask mensen de ware jij zouden ontdekken. Want in jouw opinie is je leven opleuken met onwaarachtigheid met leugens, onwaarheden of de schone schijn ophouden er zo in gesijpeld, ingesleten, in jouw systeem, dat je gewoonweg niet meer tot de kern van jouw wezen kan komen.

Tot de essentie van jouw wezen komen is de waarde hechten aan jouzelf dat jij okay bent zoals je bedoeld bent. Met jouw onvolkomenheden, jouw saaiheden, die minder fijne karaktertrekken en die soms nare gedachten en trekjes van je. Dat is de schaduwzijde van het mens zijn en die mag er ten allen tijde gewoon zijn. Mogen er zijn. Een mens wordt namelijk niet perfect geboren en dat is geenszins de bedoeling want dan zouden we allemaal niks meer te leren hebben daar een levensloop van een menselijke ziel gericht is op het evolueren van jezelf. Evolutie dus. Waarachtige evolutie vanuit een zuivere intentie, een nog zuiverder gevoel en een getrouw zijnde, authentieke, kern. Houd toch op met die leugentjes om bestwil, de waarheid te verdoezelen, je ego op te poetsen met glorierijke spelingen, bedenksels en gematerialiseerde kijk van je mind op het leven.

Laat ik er maar niet omheen draaien… het leven is niet altijd leuk, het is (soms) ronduit vet ploeteren en afzien maar de schijn omwille van alles en iedereen ophouden dat het zo goed gaat, dat jij het zo voortreffelijk voor mekaar hebt, die fantastische baan met neven faciliteiten hebt… kom op zeg! Zeg gewoon de waarheid. Ben getrouw aan zelf en brei er niet zo’n onwaarschijnlijk, onwaarachtig en onzuivere kost van. Denk je nu werkelijk dat anderen smullen van jouw succesverhalen, van daken schreeuwende happiness en fantastische zijn? Is dit niet allemaal ego gedreven? Laat zien wie je écht bent met je malaise, je pijn, je eenzaamheid, je shitdagen… ben gewoon getrouw aan zelf. Probeer okay te zijn met zelf en laat de verdoezeling vanuit de mind voor wat ze zijn.

Jíj bént al prachtig van binnen, stralend en mooi! En dat wil jij onderschikt maken aan dat wat het ego van je verlangt, wat anderen wellicht van je verlangen omdat je gewoonweg niet durft de waarheid te zeggen (the naked truth) of misschien ben je zo gewend een andere versie van jezelf te leven dat je niet meer weet hoe gigantisch mooi jij bent geschapen met al dat licht en liefde in je ziel. Probeer frank en vrij naar jezelf te kijken in al zijn hoedanigheden. Realiseer je gewoon, je bent niet perfect in de stof gezet. Jij dénkt dat je goed moet zijn. Je kan wel de waarheid over jezelf blijven verdoezelen, leugentjes (om bestwil) blijven vertellen maar uiteindelijk houd je alleen jezelf voor de gek, duw je jezelf in een rol waar je uit kan vallen en je zit onnatuurlijk alles zo hoog te houden dat die ballen wel een keer gaan vallen, dat masker wel een keer vervaagd en after all… je houd alleen jezelf voor het lapje omdat jij onwaarachtig in het leven staat. By the way… degenen die zielvol in het leven staan prikken er in no time doorheen. Zuiverheid, authenticiteit en essentieel mens zijn. Dat is de weg. Ook van jou…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Meegaan met de flow van het leven

Tijdens mijn ochtendmeditatie hoorde ik de volgende woorden ”zoals de universele wind zich ontvouwt, gaat u voort”. Wake up day! Wat een krachtige tekst waarin veel ligt verscholen. In de tegenwoordigheid van onze geest denken we ons, heden ten dage, voort. In dat denken, onze denkpatronen en vaste riedels ligt vaak de teloorgang van onze eigen happiness, onze eigen voortgang en de ontluikende waarheid van het zijn.

De krachtige boost in enkele woorden gaf mij vanochtend instant de essentiële clou waar het in het leven om gaat… overgave aan het leven, meegaan met de flow en aan het universele plan wat voor eenieder op een unieke wijze aan onze ziel is gepresenteerd. Jouw zijnszaligheid ligt namelijk niet aan wat jij met jouw hoofdje uitstippelt, nastreeft dan wel neerzet. Neen, driewerf neen, jouw essentiële existentiële waarheid ligt in datgene wat jij aanhangt vanuit zielszekerheid, zielscoherentie en zielspassie. De teloorgang van jouw zijn wordt pas uitgedaagd op het moment dat jij je realiseert, voelt vanuit die essentiële kern, dat jij -innerlijk gezien- helemaal niet juicht van extase, overvloeit van passie maar dat jij angstvallig jouw leventje probeert te leiden op de dictaten van je mind, de schuwzijde van je angst en de limitering van jouw gedachten.

Jij bent een ontspruitend wezen… althans dat behoor je te zijn. Krachtens diezelfde universele waarheid die in een prachtig zielsplan ligt beschoten. In de afzondering van jouzelf van jouw existentiële kern zal jij nooit tot een volledige ontspruiting, tot een volwaardige ziel in de raderende uitlokking van zijn evolueren. Groeien en ontwikkelen in zijn eigen existentiële zijn, kunnen en waarheid. Jij, fantastische ziel, bent gemaakt om vol overgave jouzelf te storten op hetgeen het groter geheel, de universele coherentie van zijn -het algehele universele goed- van jou verlangt. Om bij te dragen aan die overvloeiende bron van alle waarheid. De waarachtige ontspruiting van al. De bron waar alle universele wind vanuit waait maar ook weer naar terug zal keren.

Op het moment dat jij vol overgave vanuit jouw eigen bestaanszekerheid kan leven vol vertrouwen, vol uitlijning en compleet scharende achter jouw ziel zal de weg zich ontvouwen zoals de universele wind, het universele plan alsmede het universele goed van de dienaren der liefde jou verder zullen brengen op jou unieke levenspad…

Liefs, Irmgard✨

PUUR!
By Irmgard Daanen

Zielsopschoningen als verlichting van jouw zijn

Oude zielen, nieuwe zielen… what’s in a name? Je mag er vanuit gaan dat je als menselijke ziel al ontelbare evolutiereizen binnen het universele energetische goed hebt mogen maken. In allerlei vormen en in allerlei hoedanigheden. Soms kan je onverklaarbare pijnen, verdriet of gedragskenmerken hebben of laten zien waarvan de oorsprong in dit leven zich niet laat achterhalen. In zulke gevallen waarin jouw levenspijn dieper zit dan opgebouwde, accumuleerde pijnen in je huidige leven kan je spreken van zielspijnen. Wonden in de energetische samenstelling van jouw ziel.

Deze pijnen, het verdriet wat dit oproept, het onverklaarbare wat geen oorzaak dan wel uitleg heeft in de huidige context van zijn kan een enorme impact hebben op je leven. Soms raakt iets je zo diep en jouw reactie hierop is eigenlijk niet reëel. Hetzelfde kan gebeuren als je iemand tegen komt waarvan je instinctief al aanvoelt dat het never de nooit niet gaat klikken, je zonder reden te fel of te tenen krullend reageert of al bij de aanblik van een situatie, een persoon of gedraging inwendig staat te kokhalzen, exploderen of te ontvlammen. Deze momenten, wie kent ze niet? Je hoeft echt niet tot in het oneindige gereisd en geëvolueerd te hebben als ziel om zulke situaties onder ogen te zien en te voelen.

Zodra je dit je mocht overkomen dan wel meemaken, weet dat het nooit persoonlijk is. Dat mag je leren voelen. Diegene, het moment, of wat dan ook mag je raken zodat jouw ziel beroerd wordt om op een dieper niveau te voelen en wanneer dit energetische pijnpunt is aangeraakt in beweging te komen. Om uiteindelijk opgeschoond te raken, in de etherische staat van zijn, te worden opgelost. Want daar mag het dus heen als energetische ziel. Dat je voordat je het zielen heiligdom in het universele goed, de bron van al, mag gaan vullen met jouw energetische licht en in de verlichting van deze samensmelting voor de eeuwigheid tijdens jouw ontelbare zielenreizen je compleet ontdaan hebt van de wonden, de pijnen en energetische knopen die zich op jouw ziel gevormd hebben. Jij als ziel mag als een opgeschoonde energetische meanderende bol worden toegevoegd aan die almachtig prachtige lichtbron die all wat is voegt in het universum.

Niettemin, al mocht je al een end op weg zijn om de verlichtende zielenstaat van zijn met jouw energetische lichtbol te bereiken je kan jezelf niet daar naar toe stralen. Dat is werken, opschonen en ploeteren door levensprocessen waarbij jij de uitdaging die jouw ziel op jouw zielspad en zielsleven legt niet schuwt. Want dat is geenszins de bedoeling. Je mag het aangaan hoe moeilijk dat ook is. De naakte feiten onder ogen zien en gaan voelen waar die jeukende zielenpijn opschoning behoeft. Laat je raken, doe er wat mee door je hoofd niet in het zand te steken (en vooral buiten zielenprocessen te houden) of er tegen in te gaan door alles persoonlijk op jezelf te betrekken want dat is, universeel gezien, niet bedoeld om jou op dit oppervlakkige niveau te raken.

Raken is genaken, en genaken is dat jij gaat durven, gaat overgeven aan wat er vanbinnen leeft. Dat mag je en kan je verder niet ontkennen en ga ermee aan de slag. Vraag hulp bij mensen die vanuit hun ziel weten (zielenwijsheid en/of zielenervaring) waar jij mee zit, wat er speelt en voelen waar aandacht aan besteed mag worden. Zielen die jou wellicht middels regressiemethoden helpen om voor altijd te worden verlost zijn van die interne pijn, die jou kunnen ondersteunen bij dat vervelende karma  of jou verder mogen begeleiden naar een lichter, gelukkiger en meer zielvol leven…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

De parel van jouw bestaan mag in de lente van jouw leven ontluiken

Wat is jouw waarheid? Waarheid is datgene wat jij zoekt. Binnenin. Zoekt en vindt. Vanuit onderzoek naar zelf en wat je gespiegeld krijgt in dit zelfonderzoek.

Het is niet niks om af te dalen naar die diepe spelonken, de diepte van zelf, om te achterhalen wat daar allemaal leeft. Wat daar voor pijnen zitten, wat daar voor verdriet is weggestopt en ook is het mogelijk dat je daar jezelf voor decennia hebt verscholen. Verscholen achter je zijn. Je ware zijn. Onzichtbaar voor de buitenwereld maar in de betekenis van wat je leefde was je weggestopt, had je jezelf weggestopt of liet je jezelf wegstoppen. Wegcijferen alsof jij niet bestond. Het is eender de reden wat er achter ligt, of achter gelegen heeft. Het punt waarop jij nu bent of mag komen, is dat jij in reflectie van jezelf je zélf mag gaan ontmoeten en de werkelijke schoonheid van jouzelf mag gaan omarmen. Dat jouw schoonheid, jouw internal beauty, mag gaan ontluiken in de lente van het leven. Jouw lente van jouw leven wel te verstaan.

Jij bent een pareltje, een pareltje onder de universele zon en in het schijnsel van jouw gouden parel van zijn is niets en is niemand gevrijwaard van jouw zonlicht. Je bent gemaakt allereerst om te schijnen en dat in jouw schijnsel, het aanschijns van jezelf, het licht mag reflecteren op een ander. De ander. Voordat je zover bent, kan je alleen jezelf ontmoeten in de diepte van jouzelf. Dat is een aangaan, een durven en zeker een uitdaging. Maar weet dat je dat kan. Jij kan in introspectie gaan met jezelf, in zelfonderzoek en jezelf leren omarmen. Dúrven te omarmen. Want ook al denk jij dat je niets waard bent, of je zou dit kunnen denken, verwacht jij niets van jezelf en zeker niet dat jouw innerlijk licht, vanuit de ziel, anderen zou kunnen verlichten… toch is dat zo. Enkel in het okay zijn van zelf, in de okayness, kan jij jezelf op een dieper niveau leren omarmen en accepteren. Weet je… het ontspruiten van zelf, groeien vanuit jouw innerlijke kern, jouw bloemknop van de ziel, kan enkel opengaan, floreren zodra jij zelf jouw eigen innerlijke bloem, dat magnifieke innerlijke licht, durft te aanschouwen. In zijn totale zijn en authenticiteit kan, weet en zeker durft te omarmen.

Weet je, jij bent gemáákt om te gaan schijnen, floreren in de talenten en in jouw eigen zijn, zijnszijn en dat is allemachtig prachtig. Dat jij het schijnsel van jouw eigen bloemenlicht mag uitspreiden en verspreiden vanuit jouw aller eigenste unieke kern. Want jíj bent prachtig, een ware natural beauty en mag gezien worden. Vanuit de coulissen van zijn mag je naar voren gaan treden en zijn eigen, eveneens unieke, ruimte innemen. Met jouw energieke zijn. Je bent niet bedoeld om je eigen authenticiteit als een kasplantje te verbloemen want je mag jouw energetische ruimte totaal innemen in jouw radiante bloemen veld. Jouw auraveld. Je komt hier met jouw specifieke unieke jij en je mag gezien worden. Hoe dan ook. En mocht jouw proces tot zelfreflectie tijd nemen weet dat tijd universeel gezien niets is. Ook al ontvouwen jouw bloemblaadjes van de ziel zich blaadje voor blaadje dan is dat zo. Ieder loopt zijn eigen processen, maakt zijn eigen (spirituele)groei door en daar staat geen tijd voor. Het enige wat telt is, universeel gezien, dat jij gaat ontluiken en in de bloei van jouw leven komt. Het is irrelevant hoe oud jij aards gezien bent want in de stigmata van het tijds denken leg je jezelf en jouw eigen zielsgroei tijdslimieten en tijdsdruk op. Als je jezelf beseft dat de evolutie van jouw innerlijke bloem, licht oftewel ziel voor de eeuwigheid is, mag en kan jezelf niet laten beknotten door wat jij denkt, vindt of wat anderen vinden of denken. Het gaat om jouw lentetijd, jouw unieke groei en processen en dit mag je nimmer afhankelijk stellen van stigma’s, dogma’s dan wel tijdslimieten. Dit zijn namelijk processen die jij met je ziel loopt en gezien zijn eindeloosheid in bewustzijn mag je erop vertrouwen dat deze weet wat te doen, waar te gaan en hoe jouw bloem tot volledige bloei komt. Het enigste wat jij alleen hoeft te doen is jezelf over te geven aan jezelf, je processen en jouw eigen zielslicht, het hoofd uit deze processen te houden en jezelf tot stilte brengen zodat jij kan gaan voelen waarheen je mag gaan, wat je mag doen en wat jij kan doen om de ontluiking van jezelf te voeden. Vertrouwen is zeker ook een bijdragende topic en je mag erop vertrouwen dat de ziel wéét. Dit is allemaal al uitgemaakt en allemaal uitgezet lang voordat jij het daglicht zag. Daarom mag je vertrouwen op je innerlijke stem, jouw plan van de ziel en het mogelijke contract wat je ziel met de energetische bron heeft.

Jouw ontspruiting is een universele aangelegenheid en ook daarin mag je vertrouwen dat jij alle hulp krijgt die jij nodig hebt om niet alleen je processen te lopen maar ook de juiste input te krijgen vanuit jouw intuïtie. Het dieper naar binnen gaan in zelf is namelijk een ontluikingsproces waarbij jij leert te vertrouwen op jouw innerlijke raadgevingen en daar kan niemand anders een bijdrage aan leveren dan jij zelf. Dat is leren jouw innerlijke gevoel, zijn intuïtieve influisteringen te gaan vertrouwen en de partiële humane bijdragen tot een minimum daarbij te beperken. Want intuïtie bedenk je niet, intuïtie voel je. Het is een dieper gevoel van binnen wat jou vertelt zodat jij weet. Vanuit jouw gevoel dus en nimmer vanuit je verstand. In de shifting van de kennis en wijsheid die jij nodig hebt als voeding voor je eigen bloemknop mag je op een juiste en adequate wijze leren jouw innerlijke bloem(knop) te voeden. Voeding is belangrijk. Het wateren van jouw zielsbloem is van belang en zou de hoogste prioriteit mogen hebben. Immers de lente kan alleen aanvangen in de juiste omstandigheden en jij mag gaan leren goed voor jezelf te zorgen en je op een manier te voeden, verzorgen en bijdragen aan jouw eigen welzijn. Dat is jezelf mede gaan onderzoeken op hetgeen jij nodig hebt om essentieel te kunnen functioneren.

Wat héb jij nodig voor je bestaanszekerheid? Zielszekerheid bedoel ik dan. Zoek je graag de stilte op, omring je jezelf graag met groen of wellicht doen de tonen van muziek je trillen op je bestaansgrond. Wat is jouw voeding van zijn? Waar wordt jij nu intens gelukkig van? De gelukstrilling is te meten door jouw innerlijke gevoel. Als je er vanuit gaat dat wat je ook doet je er intens blij van wordt, vanuit dat diepere gevoel dus, dan mag dat je leidraad zijn. Geluk is niet te koop en mag je dus gaan voelen. Voel maar. Wordt je blij van datgene wat jij doet of denk je dat slechts maar? Neem altijd jezelf als referentiekader en niemand anders. Alleen jijzelf kan voelen wat er vanbinnen bij jou leeft en als geen ander. Geluk is als een levenselixer. Je zuigt het naar binnen, vult je longen en het zuurstof van happiness vervult elke ruimte, holte en body nerve. Zo mag je het zien. Geluk is een enorme voeding voor jouw zielsgroei, zielszijn en zielsleven. Als je dat als leidraad neemt dan weet ik zeker dat jouw bloemblaadjes, de petals of your soul flower, zich stuk voor stuk gaan ontluiken, in jouw lente, in jouw zielsleven. Want jij, lieve ziel, bent gemaakt om te bloeien, te gaan geuren in jouw eigen unieke zielsgeur en te gaan kleuren op jouw eigen unieke wijze. Zijn in jouw bestaan. Prachtig en vol ornaat. Stevig en uitnodigend. Rakend en lichtgevend. Met jouw parel, jouw bloem. Dat kan jij. Absoluut!

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

Geven doet wederkeren

Liefde is bedoeld om weg te geven. Allereerst aan zelf want zonder jouw onuitputtelijke bron en voorraad kan je niet geven. En geven doet leven.

Althans dat is mijn opinie. Maar als je harder weggeeft dan jouw eigen supply dan kan je leeglopen en dat is geenszins de bedoeling. Geef zoveel je kan en dat jij niet uit balans raakt. Jouw bron van liefde mag namelijk zodanig gevuld zijn dat je nog genoeg overhoudt voor zelf. Zo lang dat goed voelt voor jou kan je doorgaan en als jouw voelsmeter uit balans slaat en je energie weggeslurpt wordt, is het tijd om jezelf en je weggeefpatronen onder de loep te nemen.

Geven doet leven, zeker, maar zodra jij inteert en mogelijk omvalt om je zo op standje pleasen en weggeven staat, mag er dus danig iets veranderen. Weet je, ik schrijf alles uit eigen ervaring en been there too. Meerdere malen zelfs. Dat de bodem van mijn put zowat droog stond en mijn sparkel zowat gedoofd was. Omdat ik tegen iedereen figuurlijk zei: hier ben ik met mijn onuitputtelijke bron van liefde en neem, néém zoveel je kan. Nou, dat heb ik geweten hoor.Maar goed, geven dus. Geven doet uiteraard leven en toen ik vanochtend hier riep al dat Facebook gedoe (ik bedoel dan al meer dan vijf jaar voor noppes je ding verspreiden) levert niks op ontving ik prompt de volgende woorden:

“WAT JE WEGGEEFT IN LIEFDE, KEERT TERUG IN LIEFDE”


Goed dat is dan ook weer niet mijn drijfveer maar die onuitputtelijke passie vanuit mijn soul weer wel dan. Wetende dat ik mijn balans goed probeer te houden zodat de bron niet leeg loopt is het zeker leuk om te weten dat alles wat ik weggeef terug zal keren. Dat houdt me natuurlijk –after all– gaande. We zijn allemaal ‘slechts mens’…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen