Een open hart verbindt

Je bent niet je verleden
Jullie hebben allemaal momenten gekend
Zullen ongetwijfeld nog vele malen
Geconfronteerd worden met situaties
Waarop je denkt dat je niet verder kan
Dat het leven je in de greep heeft
Kijk eens hoe ver je tot dusver bent gekomen
Je dacht dat het je nooit ging lukken
Om weer in je kracht te komen
Maar besef dat geen enkele weg
Zonder moeilijkheden, zorgen of uitdaging is

Laat je niet door het leven ‘mangelen’
Klein krijgen of jou beperken
Kijk wat je wel hebt
Hoe ver je bent gekomen
Want hoe diep je ook zat
Je bent weer opklommen
Herrezen vanuit een dieptepunt
Dat maakt jou wie je bent
Jou pure, sterke jij
Een veerkrachtiger mens dan je ooit hebt gedacht

Alles waar je mee te maken had
De levensperikelen die op je pad kwamen
Problemen die je moest aangaan
Het heeft je gevormd tot wie jij thans bent
Hoe moeizaam, verdrietig of vervelend het soms was
Kijk wat het je heeft gebracht
De les die je eruit hebt mogen leren
Hoeveel krachtiger jij als mens bent geworden
Je bent een optelsom van je herinneringen
Het resultaat van je verleden

Elke ervaring die je mag meemaken
In welke hoedanigheid ook
Kan je zien als een leermoment
Om jou als mens te laten groeien
Je ziel te laten evolueren
Tot een betere versie dan waarmee
Jij als kind van licht en liefde
Op de aarde bent neergezet
Met als doel jou het oorspronkelijke plan
Te laten doorlopen

Wij begrijpen zeker dat het leven
Niet altijd even leuk is. Verre van dat
Maar jullie worden geboren als mens
Om jullie tijdens het leven te ontwikkelen
De kracht binnen jullie zelf te vinden
De liefde in jezelf te mogen ontdekken
Het leven dusdanig vorm te geven
Dat het overeenstemt met het plan
De blauwdruk van jouw ziel

Alles in jouw bestaan is erop gericht
Jou als mens op een hoger plan te tillen
Zodat jij klaargestoomd wordt
Jouw passies te leven
De liefde uit te dragen
Met elkander te verbinden
Als onderdeel van een groter geheel
Ben daar bewust van, lieve kind
Dat je onderdeel bent van een
Universeel ontwikkelingsproces

We zijn allemaal met elkaar verbonden
Verweven op zielsniveau
Dimensie overstijgend
Je kan wel vasthouden aan je angsten
Aan alles wat je verder tegenhoudt
Je leven te leiden op een manier
Die jij graag zou willen
Dat is niet de bedoeling
Van het universele plan

Dit plan wil dat jullie leren van fouten
Groeien door jullie ervaringen
Sterker worden als mens
Vanuit jullie harten gaan leven
Jullie passies gaan uitdragen
In liefde en licht te leven
Zoals jullie in essentie bedoeld zijn
Als kinderen van licht en liefde
Hoe mooi zou dat zijn?

Til de mensheid op een hoger plan
Ga uit jullie harten leven
Laat het ego voor wat het is
Ego’s verbinden niet
Vindt de liefde in jezelf
Opdat jullie de liefde in anderen
Mogen aanschouwen
Een open hart verbindt…

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!