We dromen allemaal
Dromen maakt de weg vrij voor
Nieuwe impulsen en nieuwe kansen
Je kunt dromen, lieve kinderen, beschouwen
Als iets wat nooit bewaarheid zal worden
Maar daar zijn wij het niet mee eens
Dromen zet mensen aan verder te kijken
Dan het leven zoals het is
Klakkeloos te aanvaarden
Wie droomt van een betere toekomst
Kan deze najagen
Niet in materie, zo bedoelen we het niet
Meer in een berusting van je zijn
Dat je datgene doet wat jouw droom is
Waar je al die jaren over droomde
Maar de angst voor het onbekende
Hield je tegen je droom te verwezenlijken

Angst is zoiets beklemmends
Het kan je hele systeem platleggen
Wij kunnen vanaf hier wel roepen
Lief mens laat je angsten, verdriet en/of pijnen los
Maar zo werkt het helaas niet
Iets wat wellicht jarenlang is opgebouwd
Kan je gewoonweg niet zo maar los- of achter je laten
Daar is durf, inzet en een bepaalde zekerheid voor nodig
Want jullie mensen bouwen op zekerheden
Maar niets is zeker in een mensenleven, lieve kinderen
In een tel, in een seconde kan een leven veranderd zijn
Dus waarom vasthouden aan een basis
Die altijd instabiel zal blijven
En dat de reden laten vormen dat jij je dromen negeert?

Deze zienswijze boezemt velen onder jullie angst in
Wensen, kansen en mogelijkheden gaan voorbij
Omdat ze de stap niet durven nemen
Er een onzekere toekomst op hen wacht
Waarin ze het zicht, de bekende weg kwijt zijn
Waarbij ze te maken krijgen met onzekerheden
Maar is deze angst niet vele malen minder beklemmend
Dan angstvallig je je leven op een wijze leven
Waarbij en waarin je je zelf niet gelukkig voelt?
Dat is pas vasthouden aan angst, zeggen wij, lieve kinderen
Wat denken jullie daarvan
Dat je de wens van jouw ziel naast je neer legt
Het pad van your soul te gaan volgen
Omdat je vastgeroest zit in jouw dagelijks, bekende ritme en sleur

Jullie komen op aarde met een plan, zeg maar een taak
Het is bedoeling jullie leven vorm te geven conform
Dit geboorteplan. De ‘blauwdruk, de levens routekaart’
Waarmee jullie gereïncarneerd of nieuw op aarde zijn gekomen
Wij geven deze roadmap niet voor niets mee
Het plan van de ziel wat in deze kaart is neergelegd
Zou eigenlijk gelopen moeten worden
Waarom denk je dat je dromen hebt? We hebben het dan
Over echte levensdromen, die jouw leven radicaal doen veranderen
Niet datgene wat je wenst, nog groter leuker of meer
Dan mis je hier het punt, lieve kind
Hier draait het niet om in het échte leven
Je komt met niets en je verlaat de aarde met niets
Alles is tijdelijk in gebruik. Geleend. Er is nooit iets wat echt van jou is
Je kinderen niet, jouw huis, auto en spullen niet

Waarom zou je dit dan najagen? Wij begrijpen dat niet
Ware rijkdom zit namelijk besloten in de ziel
In de groei van de ziel en het pad wat je loopt
Om de taak, de dromen die je hebt, in je leven te vervullen
Materie. Wij ‘lachen’ er hier wel eens om
De zucht van sommigen die altijd maar meer willen
En nooit genoeg lijken te hebben
Helaas, missen deze mensen de essentie van het bestaan
Waar het echt om draait in jouw tijdelijke, aardse bestaan
Is niet gelegen in hoeveel je hebt
In dat je angstvallig en benauwd aan datgene vastklampt wat je kent
Maar in wat jij met je ziel neerzet in het leven
Nogmaals, jullie hebben allemaal een zielsweg te belopen
Een levenstaak te vervullen
Welke een groter geheel dient en niet alleen jezelf
Nu moeten jullie niet meteen denken, groter geheel? Help
Ook in jouw kleine kringetje kan je, zodra je doet wat in
Overeenstemming is met jouw plan van de ziel, een bijdrage
Aan velen leveren. Je doet het altijd of voor jezelf. Je wordt gelukkig(er)
Of voor de ander. Je verspreidt de Liefde. The Love

De dromen die zo nu en dan, of wellicht dagelijks bij je opkomen
Is niet voor niets. Die komen voort uit het plan van jouw ziel
Het is je zielsbestemming deze te volgen
Er gehoor aan te geven. Deze na te gaan jagen
Voor jezelf. Voor de ander. Voor de ander én jezelf
Nooit puur en louter alleen om jezelf te materieel te verrijken
En te vergaren. In aardse termen gesproken
Wij spreken meer over verrijking van jouw ziel
Dat deze zich verder mag ontwikkelen en ontplooien in
De tijdspanne die je huidige persoonlijkheid gegeven is
Dat is waar het om draait, lieve kind
Wij kunnen dat niet genoeg via boodschappers laten weten
Natuurlijk proberen we jullie zelf te bereiken
Maar soms heb je net dat extra zetje nodig als je het leest
Of hoort van anderen. Dat je over de streep trekt jouw
Unieke droom werkelijkheid te laten worden
Waar ga jij voor, lief mens? Voor zekerheid en het bekende
De basis, de setting, waarin je nu leeft?
Of voor de stem vanuit jouw ziel die zegt dat de tijd aanbreekt
Je dromen te gaan waarmaken
Dit betekend niet dat je rücksichtslos alles achter je moet laten
Uiteraard niet. Vanuit de setting waarin je nu leeft
Bouw je rustig aan je toekomstdromen
Als wij maar zien dat je er mee bezig bent, geeft dat ons al rust (vrede)

Geef je over aan jouw potenties, talenten en dromen
Zet ze in om jouw wereld en een groter geheel te dienen
Word zoveel gelukkiger als mens
Pak je routekaart van de ziel en kijk waarheen jouw reis gaat
Het gaat niet om de uiteindelijke bestemming
Maar om de weg die je aflegt en met wie
Iedereen die je tegenkomt draagt bij aan jouw (zielen)pad
Kortstondig of langdurig. Het maakt niet uit
Het brengt jou verder, een stapje, een treetje
Want daarom zijn jullie hier, lieve kinderen
Niet om alleen jezelf te dienen en in materieel opzicht te verrijken
Maar om de Liefde in jezelf en in anderen te ontdekken
Je bron, je wezen van je tijdelijke aardse omhulsel (je lichaam)
Te ontdekken, misschien te openen en te laten groeien
Elke levensronde weer. Tot het moment dat jouw ziel
Zijn eeuwige taak vervuld heeft. Tot het moment van verlichting
Het moment dat je in het eeuwige licht mag blijven

De aarde is geen speelgoedwinkel waarin we als dolle
Kinderen in rondlopen en denken dat wil ik hebben. Dat wil ik hebben, nu
De aarde is een leer school voor de ziel. Jouw specifieke bron
Jouw interne krachtbron die boven jouw aardse lichaam uitstijgt
Wellicht al vele levens geleefd heeft
Maar weer naar de aarde is gezonden om een taak te voltooien
Door dromen te vervullen en te groeien als ziel zijnde
Hoe kan mijn ziel groeien, vraag je je zelf nog steeds af?
We hebben het al eerder genoemd, lieve kinderen, door jouw
Kennis, kunde, capaciteiten en talenten in te zetten
voor een groter geheel. Vanuit het hart. Laten we dat voorop stellen
geleefd vanuit een geopend hart
Een hart wat vanuit liefde doet, wat het doet
De drijfveer is liefde. Love. L’amour
Niets meer, niets minder

Als jij je leven leeft en je dromen bewaarheid en vervult vanuit
Een liefdevol hart dan volg je het plan van de ziel
En dan, lieve kind, doen we er alles aan je te helpen
Let dan op de synchroniciteiten, de toevallen, welke écht
Geen toevalligheden zijn. Dat zijn wij. Die je helpen
Wij helpen eenieder maar als iemand het plan van zijn ziel volgt
Doen wij er alles aan je te begeleiden tot het moment dat je
Jouw talenten volledig, ingegeven door liefde, inzet
Lieve kinderen, alle zekerheden zitten in jezelf. Jij creëert ze
Met jouw gedachten. Dus ben bewust van wat je denkt
Blijf optimistisch en positief. Want dan kan jij je dromen
Waarmaken, volgen, neerzetten, vervullen en zoveel meer
Vervul je eigen hart met geluk, vreugde en liefde
Laat het niet bij dromen, lieve kinderen
Maak ze waar

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!