Transformatie naar liefde

De energie is aan het veranderen. Velen onder ons zijn nog intens moe van de donkere sluier die we achter ons hebben mogen laten waarbij niemand werd ontzien. We werden beneveld door een massahysterie die zijn omvang niet kende en niet alleen Corona heeft de energie dusdanig doen verzwaren maar ook de angst die de menselijke breinen in de greep had.

Het heeft zijn sporen achtergelaten en we zijn langzaamaan aan het opkrabbelen van een algehele mondiale set back, een malaise met een enorme omvang en impact op ieders leven. Jarenlang zijn we in onze kiem gesmoord, zijn we in hokjes gedreven waarbij de algehele massa hysterie zijn ondergang deed bewerkstelligen doordat in de finale van de Corona tijd we het allemaal beu waren. We de angst lieten voor wat die was. Menigeen kon zich scharen achter zijn persoonlijke instelling tot sociaal onvermogen maar niemand, werkelijk niemand is bespaard gebleven doordat de mind met zijn angst ons wereldwijd in de greep had.

De mind is de mind en als we deze massaal blijven volgen is daar niemand mee gebaat omdat het leven gaat om zielsontwikkeling. Niets meer en niets minder. Desalniettemin, er is een kentering gaande en dat is de kentering dat er liefde ingezet is om de aarde een algemene uplift van zijn te geven. We waren niet alleen de verbinding met onszelf kwijt, met elkaar maar zeker ook met alles wat is. Waar angst heerst, heerst namelijk ongeloof. En waar ongeloof heerst, heerst angst. Angst is een universele domper waar het almachtige geheel weinig invloed op heeft als de mensheid zich en masse achter angst schaart.

De kentering is voelbaar. In energie. Het is een waar verdiepend gebeuren geweest, voor de één meer dan de ander, edoch het is een verhelderend gebeuren waar de verdieping met name in het innerlijke zelf heeft plaatsgevonden. De zwaarte de we ingingen was soms werkelijk ondraaglijk en soms leek het erop dat er geen einde aan kwam. Maar de lucht is aan het klaren, de energie is aan het veranderen want daar waar angst heerst is geen ruimte voor liefde.

Liefde is er, altijd. Liefde is onderweg en in een gecombineerde alliantie is de aarde onderhevig aan een ‘liefdesoffensief’. Met andere woorden de gecombineerde allianties, de buitenaardse allianties, zijn onderweg om een verschil te maken. Met liefde. Om onze planeet naar een uplift te brengen en dit voelen we al. We merken dit doordat we in staat zijn om dingen te gaan loslaten, angst om te keren en achter ons te laten. Weer de verbinding met elkaar durven aan te gaan vanuit die herwonnen verbindingen met zelf. Het is tijd, een transformerende tijd, dat we de rugzak van zijn (verder) gaan leegmaken. Verder ontdoen van alles wat ons inhoudt, beperkt en tegenhoudt ons ware, authentieke zelf te leven.

De energetische allianties van liefde zijn in grote getale rondom ons heen om ons te helpen met het leegmaken van ‘deze specifieke’ rugzakken. Vele voelen het al. Zeker diegenen die de last extra hebben mogen dragen, daadwerkelijk hebben mogen lijden onder het kruis wat Corona heet. Deze strijders van het licht, werkers vanuit de hart en ziel, zijn bekend met deze zwaarte en zijn de afgelopen jaren extra diep gegaan. Hebben enorm diep moeten gaan omdat ze niet alleen zichzelf, hun zielenzelf mochten opschonen maar ook het algemene kruis droegen wat als een sluier over onze dimensie lag.

Het licht is in aan het treden. De liefde is in aan het treden. Voel het maar. Het wordt lichter. De zon gaat meer schijnen. Onze innerlijke zonnen. De ether voelt meer positief aan. Wellicht met kleine stapjes maar het licht is er al. De liefde is er. Allemaal zullen we aangeraakt worden met deze extra hand, deze hulp van buitenaf. Ook diegenen die er niet in geloven omdat het universum geen onderscheid maakt in gelovigen en ongelovigen. Liefde is niet onderhevig aan screening, aan voorwaarden en alles wat daaraan hangt, is erop geplakt krachtens het menselijke brein. De liefde, de universele liefde is onvoorwaardelijk en jij, lieve ziel zal deze ook gaan meekrijgen. Het is aan jou of je dit kan voelen maar ook dat is okay. Weet dat een transformatie van licht en liefde aan de gang is en iedereen zal aanraken…

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!