Vrede vanuit een geopend hart

Lieve kinderen
Vandaag willen we het over vrede hebben
Vrede begint in ieders hart
Vrede is de bakermat
Waaruit rust, stilstand en harmonie begint
Zonder vrede in je eigen hart ben je overgeleverd
Aan alle uitdagingen die het leven je biedt

Want zonder inwendige rust
Ben je eerder geneigd om jezelf te verliezen
In alles wat jou ergert of agiteert
Vanuit een rustige basis
Kom je minder snel tot ontvlamming
Kan je bepaalde ‘triggers’ makkelijker naast je neer leggen

Het is ook gelegen in hoe je met bepaalde zaken omgaat
Je hoeft niet altijd direct en meteen overal op te reageren
Je mag gewoon een stapje terugdoen en
Pas in actie komen zodra jij denkt dat er actie nodig is
Vanuit onrust heb je eerder de neiging om in verweer te komen
Als je basis rustig is, kan je vanuit overpeinzing reageren
En niet vanuit ergernis

Zodra je geërgerd, boos of laaiend bent over zaken
Zal je uiteindelijke reactie, de manier waarop je reageert
Bepaald worden door de mate hoe jij je voelt
Blijf daarom altijd kalm, lief kind
Laat jezelf in je leven niet opjagen door niets en niemand
Zorg dat je je de vrede in je eigen hart behoudt en bewaakt

Niemand is gebaat bij een onrustige of boze reactie
Zie het als een ‘gevolg wat volgt op hoe jij reageert, hoe jij erin staat’
Macht is hierbij ook essentieel
Zeker als we kijken naar mensen, maar ook naar landen onderling
Want zodra jij zo reageert, kan ik zus reageren en
Dat zal ik jou laten zien
Sterker nog, laten voelen

Vrede, lieve kinderen
Begint dus elke dag in je eigen hart
Op individueel niveau
Vind de rust, de berusting en vrede in je eigen hart
Dat is ook liefde
Liefde voor jezelf om je niet druk te maken
Maar ook liefde voor anderen
Want je maakt je niet druk zodra jij vervelend behandeld wordt

Immers zodra jij berusting vindt en vertrekt vanuit een rustige basis
Als we allemaal, ieder afzonderlijk
Ons niet zouden laten leiden door ons verstand, het ego
En meer vanuit het hart zouden leven
Dan zouden er nauwelijks tot geen conflicten zijn
Intermenselijk maar ook mondiaal niet

Wat zou de aarde en mensheid in liefde zijn
Zonder ruzies, conflicten en/of oorlogen
Vrede werkt altijd aanstekelijk
Mondiale rust, liefde en daaruit voortvloeiend verbinding
Leidt tot dat we ons allemaal één voelen en
Uiteindelijk één zijn en kunnen leven op een planeet van liefde

Hoe mooi klinkt dat?
Hoe mooi zou dat kunnen zijn?
Dus, lieve kinderen
Wij willen jullie meegeven dat vrede
Toch echt begint in je eigen hart
In de liefde die jij voor jezelf weet te vinden

Gun en werk aan het mondiale plan
Het plan der bestemming de aarde als planeet van liefde
Dat we allen te samen vanuit onze vredige harten
De intermenselijke liefdesstatus zullen bereiken
Heb lief, lief kind, en begin bij jezelf. In het nu
Vind jouw liefdevolle waarheid en drijfveer
In jouw unieke bestaan

Zodra jij liefde gaat uitstralen
Neem je altijd anderen met je mee
Hoe meer we met zijn allen stralen
Hoe beter het is
Voor de saamhorigheid en de intermenselijke verhoudingen
Met als eindbestemming
De universele onvoorwaardelijke liefde

Unieke, onconditionele liefde
Is onze missie
Zeg maar gerust het zielspad van de gehele mensheid
Opdat wij zullen leven, resideren en floreren
Op een planeet die doorspekt is van liefde
Dat alle woorden overbodig zijn en
We met zijn allen weten te communiceren
Vanuit onze vredige, liefdevolle geopende harten
Om universeel lief te hebben op basis van vrede

Universele, onvoorwaardelijke & liefhebbende groetjes,

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!