Het effect van liefde en licht (Channeling 7 juni 2022)

Een hart wat ruim is, kan gevuld worden met liefde. Een hart vol met liefde kan geven. Diegene die liefde geeft met het hart zal liefde doen wederkeren. De wet van overvloedige liefde doet liefde generen doch ook wederkeren. Liefde zend je uit met hart. Nu, dan, altijd. Omdat een hart wat vol liefde zit, doordrenkt is met de energetische stroom van liefde en in de gewaarwording van je eigen liefdesbron, het hart als zetel van je mooie ziel, zal alles duidelijk worden.

Een liefdevolle intentie gezet, is een liefdevolle intentie doen wederkeren. Alles wat uitgezonden wordt met de universele energie van liefde heeft een ontvanger, alles wat ontvangen wordt in liefde doet doorgeven. Dat is het effect van liefde. Liefde heeft een aanraakeffect, in energie, en ontvouwt, vindt zijn eigen weg in de energetische wirwar van universele stromen en landt daar waar het mag landen. Vanuit de gezette intentie vanuit de zielszaligheid van het zijn en wanneer jij een liefdevolle intentie neerzet, met liefde zaait, doet geven, dan zal dat daar landen waar nodig is. Omdat liefde zo wijd en verbreed verspreid mag worden reikt de liefdesstroom altijd verder dan jouw intentie en jij als doorgeefluik hoeft slechts te geven. Vanuit het hart. Vanuit de ziel.

De energie van liefde wordt, evenals de energie van licht gedragen door het universum. In de universele energie zijn twee hoofdstromen en dat is de energie van liefde en de energie van licht. De pijlers van het universele gemene goed. Als je uitzendt in de energie van het universum, of het liefde of licht is, het zal altijd gedragen worden door het universum en in deze onderliggende stroom reikt de liefde verder dan bedoelt. Maar ook het licht.

Daarom is het zo essentieel dat jullie met zijn allen het licht en de liefde uitzenden want in de samenkomst, de samenballing, van het licht, van de liefdesstroom genereert al datgene wat je uitzendt met je hart en ziel in de liefdevolle sequentie van het zijn, in het lichtjargon van je ziel, gezamenlijk meer dan als je alleen in het werkveld opereert.

Liefde verbindt liefde. Licht verbindt licht. Zo mag het zijn. Zo is het wat we bedoelen vanuit het universele gemene goed. Vanuit al wat is. Dat het licht gebundeld wordt en de liefde samenkomt zodat het licht, de liefde, meer radiatie, meer voet, en meer bereik zal hebben. Verenigt u alleen die in het licht werken. In de resonantie van het zijn worden gelijkgestemden aangetrokken en voel, blijf voelen, welke frequenties van liefde en licht bij uzelf passen.

Liefde genereert liefde. Licht genereert licht. En al wat er tussenin zit wordt meegenomen. In de onzuiverheid van het zijn zal de zuiverheid prevaleren en de boventoon voeren. Zo is het. Dit is wat we voorzien. Dat zuivere harten en zielen de liefde zaaien. Het licht verder doorgeven. Als een estafette van licht. Als een estafette van liefde. In de actieradius van al zal deze generatie van zij die het licht en de liefde in zich dragen de aanzet geven voor de algehele transformatie van de dimensionale energie waarbij de dimensie van zijn, het humane zijn, verder naar het licht zal uitreiken en in de verstilling van zelf, in de acceptatie, beleving en intrinsieke ervaring middels het gevoel zal er verdere groei, evolutie (zielsevolutie) plaatsvinden. Geef het door, zeg het voort en leef het.

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!