De apostel die vrouw was

CHANNELING 1 juni 2022

De herrijzenis van Maria Magdalena is een feit. In woorden. Op papier. Maria was de levensgezellin van Jezus in het licht van zijn aanschijns droeg ze hem, was ze zijn zielsmaatje en was zij mede verantwoordelijk voor de stroming die destijds de liefde verkondigde, het licht deelde. In de geschiedschrijving van weleer wordt geen woord gerept over dat Maria Magdalena onderdeel was van een groter geheel, de club van Jezuïeten die Jezus, vergezelden op zijn missie in het licht.

Jezus was een werker in het licht en hij heeft zijn eigen dood in scenario gezet met zijn dualistische zijde Jehuda. Al die tijd stond Maria Magdalena aan zijn zijde als één van de dertien discipelen die Jezus om zich heen had. Niemand heeft ooit kunnen vermoeden dat ze zo’n intense rol in het leven van Jezus speelde en in haar vergetelheid van zijn mag zij naar voren treden op een manier die haar recht toe doet.

Maria was energetisch, op zielsniveau, met Jezus verbonden en in deze twee-eenheid van zijn hebben zij, in samenwerking, voor het groter geheel, het licht weten te verspreiden. Het brood van Jezus wat hij deelde was ook het brood van Maria Magdalena, de wijn die hij deelde was ook de wijn, het levenselixer, van Maria Magdalena. Niets is zo verbasterd en verdraaid als de samenwerking en de toedracht van het bestaan van Maria als levensgezellin, vrouw, liefde, zielsliefde en discipel als zij.

De toedracht valt niet meer te achterhalen, dat was. Maar wat was, is nog steeds en het ware verhaal dat Maria Magdalena een apostel was die niet van Jezus zijde afweek is een onomkeerbaar geschiedkundige rol die niemand anders had kunnen vervullen als zij. De rol die zij vervulde ging verder dan menigeen verwachtte. Haar aandeel was groter in het leven van Jezus dan iemand vermoedde.

Maria Magdalena was solidair aan Jezus en bij elke stap die hij zette, ging ze mee. En andersom. Er is geen geschiedenisverhaal voor nodig om te beseffen hoe diep een zielsband, van een ziel waarin twee helften ieder afzonderlijk in zich gedragen worden, zich kunnen herenigen en wat de bijdrage is aan het groter geheel.

Het plan van liefde, het grotere plan was destijds al actief, doch het raakte niet de essentie van menigeen omdat de tijd niet rijp was voor het massaal ‘bekeren’ van zielen tot hun ziel. De mensen waren niet klaar en de tijd was achteraf bezien niet rijp genoeg om de algehele transformatie van zielen naar het licht en de liefde die ze in zich dragen te maken.

Alles komt, alles gaat. Zo gaat het ook met divine timings. Indien de tijd achteraf niet rijp blijkt te zijn, kloppen we op een ander tijdstip aan. Zoals nu. Dit is de transcendente tijd van zijn, het transformatieve wiel is gedraaid en velen zijn bezig hun zielszelf te ontdekken en een verbinding te leggen vanuit hun zielenzelf met de universele bron van energie. De bron van Al. Van allen die ons met elkaar doet verbinden.

Zoals Jezus in vele werkers in het licht een deel heeft gevonden, heeft Maria Magdalena, ook in velen werkers in het licht een deel geplant. Gezaaid. In de zielenkern. En sommigen onder jullie hebben beide liefdesdelen in hun liefdeskern zitten waarbij de actieradius van de liefde een breder bereik kan hebben. Zeker als er vanuit verschillende disciplines en gelijk resonerenden zielen wordt samengewerkt in het licht en in de liefde die ze mogen verspreiden.

Komt tijd, komt raad en tot daad zeggen wij. Zo ook de waarheid over Maria Magdalena, of Elena zoals wij haar liefkozend noemen. Maria was een deel van onze ‘raad’ en geen enkele wijsbegeerte, filosofie, hypothetische inslag kan vermoeden dat het voor de universele energieën niet uitmaakt wie of wat het licht in zich draagt. Wie of wat de liefde in zich draagt. Het is de mens die het onderscheid maakt en daarbij voorbij gaat aan de universele wens, de universele standaard dat iedereen, vanuit de kern gezien, gelijk is en dat louter de inhoud van deze kern je uniciteit bepaalt.

Maria Magdalena was niet het zwarte schaap, de bypass van onze meester Jezus maar was een diepgeworteld deel, invloedrijke dame, die samen met Jezus mensen kon bekoren en bekeren tot hun zielszijn. Louter door hun zijn. Met het licht en liefde dat ze in zich droegen in hun samengebalde kern van zijn, in de tweelingziel energie van zijn. Maria was met recht de apostel die vrouw was. En dat wilden we even kwijt voordat de herrijzenis van Jezus gevierd wordt. Omdat ook zij een nagedachtenis mag hebben die haar toekomt…

Liefs, Irmgard✨

error: Content is protected !!