De waarachtige zuiverheid

Channeling 24 mei 2022

De waarachtige zuiverheid vindt altijd zijn weg. Schuw de waarheid niet. Enkel een zuiver hart kan getrouw zijn aan zichzelf en aan anderen. Alles wat zuiver is, wordt gezuiverd. Alles wat onzuiver is, wordt gezuiverd. Alles zal gezuiverd worden.

In de weeromstuit van al hetgeen is, zal zuiverheid, het zuivere woord verhaald en vertaald, uit het zuivere schrift, verteld worden. Enkel het zuivere woord met zuivere taal mag zonder omhalen verspreid worden.

Enkel zij die zuiver zijn, kunnen zuiver verspreiden, zuiver aanraken en de zuivere liefde, vanuit hun zuivere liefdesbron, uit hun zuivere lichtbron, verspreiden. Het Heilige Schrift daarentegen is voorbehouden aan degenen die vanuit hun zuivere zijn rechtsreeks een ingang hebben met de zuivere bron. De zuivere bron van liefde en licht. Geen enkel koord kan zo dik zijn, zo zuiver zijn, als het rechtstreeks inhaakt in de zuivere licht- en zuivere liefdesenergie.

Het Heilige Schrift is het schrift wat onlosmakelijk verbonden is vanuit de bron met degenen die getrouw zijn aan het voortbrengen van zuiverheid in zuiverste vorm en het zal een vertaling zijn van de hiërogliefen van de moderne tijd. Een tijd die in het teken staat / gekenmerkt wordt door de transformatieve zuivering van het donker door het licht. Van de overgang van de aardse dimensionale energieën in de universele energieën.

Deze transitie is een uplift van de aardse energie en wordt gedragen door het licht , wordt gedragen door de liefde. Want liefde zijt gij, gij zijt liefde. Jullie zijn liefde, liefde zijn jullie.

Het licht zal jullie dragen, jullie dragen het licht. De liefde zal jullie dragen, jullie dragen de liefde. God zij met u allen, in allen zit God. Ga heen, vrees niet en leef de liefde en het licht. God zij met u. Amen.

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!