Rust, acceptatie & vertrouwen

In de diepe worsteling met jezelf, in de onnavolgbare strijd tussen jouw diepere lagen, het leven en alles wat op je pad komt vallen, mag je jezelf bewust zijn, bewust van worden dat alles wat jij bevecht, bevecht zal worden. Alles wat jij beslecht, beslecht zal worden. Doch zeker ook alles wat jij accepteert, geaccepteerd zal worden. Door jezelf en de energie die jij leeft, uitzendt en die in het hier en nu door de universele energieën ontvangen wordt.

Wil je rust dan zal je rust mogen betrachten, wil je oplossingen dan zal je deze mogen uitnodigen en wil je een gevolg geven aan zelf dan zal je mogen volgen. Want in de oncontroleerbare strijd, het intense gevecht wat jij met je jezelf voert en alles om je heen zal je merken dat alles pas gaat vloeien, flowen, als jij mee gaat met datgene wat voor jou bestemd is. Sterker nog, des te meer jij je verzet, hoe groter het verzet zal zijn. De moeilijkheden die jij leeft en als zodanig ervaart.

Maak ruimte door, in plaats van de interne en externe strijd aan te gaan, de stilte op te zoeken. Door in rust de contemplatie van het zijn te bemachtigen. Tot innerlijke inzichten te komen welke zich uiterlijk, in het leven zelf, zullen vertalen. Alles wat je namelijk bevecht, bestrijdt, zal voortgang vinden. In alles wat je accepteert, zal de uitnodiging liggen aan het universum om datgene wat jou toekomt te verzachten en je alle hulp bieden die universeel voorhanden is. Kortom, bevrijdt je uit de negatieve ballon van zijn en cocoon je in de rust, de stilte en vaar onderwijl op acceptatie en vertrouw erop dat alles voor het hoogste goed is. Jouw hoogste goed.

Bevrijd je van je eigen juk en ga voelen wat jij nodig hebt om gelukkiger te worden, minder hectiek, dramatiek en strijd in je leven te hebben door in de rust en stilte tot stilstand te komen en niet alleen jezelf te gaan omarmen edoch ook de toestand die je leeft. Jouw pad kan je makkelijker lopen, de zielsflow kan je eenvoudiger leven door mee te gaan in rust, acceptatie en vertrouwen…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen