Het universum schept geen werkelijkheid…

Het universum schept geen werkelijkheid, die schep je zelf. Door in de realiteit te blijven, in het nu en je over te geven aan je plan van zijn, je potentieel en de weg die voor je, universeel gezien, is weggelegd…

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen

error: Content is protected !!