Schroom je niet, nooit, in te zetten voor het goede

Schroom je niet
Nooit
In te zetten voor het goede
Want als je zaait
Vanuit je hart en ziel
Zal het je wederkeren
In overvloed
Universele overvloed
Ere wie ere toekomt
Dus zaai en
Ga universeel oogsten
In het licht
Van uw aanschijns…

Liefs, Irmgard

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen