Overgave, vertrouwen en liefde

Geloof, hoop en liefde

De pijlers van een

Menselijk bestaan

Universeel gezien

Gestoeld op pijlers

Die overeenkomen

Overgave, vertrouwen en liefde

Dat is wat wij proclameren

Overgave aan jezelf, je plan en je pad

Vertrouwen in jezelf, je  plan en je pad

Liefde voor jezelf, je plan en je pad

De pijlers, de universele pijlers

Zijn eenvoudig, doch erg effectief

Je gaat en vertrouwt

Je procest en je hebt lief

Je hebt lief en je groeit

Verspreidt voor het groter geheel

Wat heb je nodig, lieve ziel

Zeg het ons

Wat heb je nodig om te floreren?

Wat je leeft, zal je geven

Wat je uitzaait, zal je aantrekken

Wat je uitdraagt , zal tot je wederkeren Geef over, vertrouw en heb lief. Ga voort…

PUUR
By Irmgard Daanen