Zing jij een zuivere zielsnoot?

Wanneer ben je zuiver? Zuiver in je bedoelingen, zuiver waarvoor je staat en zuiver waarin je leeft en voortleeft. Zuiverheid heeft een doel. Dat jij zo getrouw als mogelijk datgene doet waar jij blij van bent en wordt, wat fijn voelt en wat je een happy drive geeft. Als jij handelt uit onvermogen, uit welbewustheid en/of mogelijk uit zelfbeklag, zelfkoestering vanuit je ego zijn is het nog maar de vraag of jij zo zuiver bent en leeft.

Zuivere bedoelingen, zuivere handelingen, vertalen zich in de manier waarop jij jezelf in de wereld zet, waarop jij jezelf verhoudt en wat je uitzendt naar anderen en after all… of je van datgeen jezelf van binnen blij voelt.

Een zuivere noot voelen, leven en behouden mag een rode draad in jouw leven vormen waarop jij koers zet en vaart. Jij hoeft met je mind niet bewust en onbewust te bepalen hoe je jezelf vorm geeft en leeft want immers als jij vanuit jouw zuivere zijn, jouw zielsbron -kern- leeft dan heb je niets om aan vast te klampen, te overschaduwen dan wel te controleren of hoe je het ook noemt. Omdat jouw kern zichzelf leeft en dat beslist niet de koers die jij voorziet.

Zuiverheid zit hem dus in jouw acties, in jouw beweegredenen en in jouw motivatie om jezelf op dusdanige wijze te profileren dat jij conform jouw zielsgetrouwe natuur leeft. Al wat je manipuleert, voortstuwt en voorkauwt met de mind, jouw hoofd dus, is niet zuiverheidsgetrouw.

Hoe je het ook went of keert eenieder bezit die zuiverheid. Het is aan jou of je conform deze inherente bestaanszekerheid wilt leven. Of je zuiver bent, handelt of niet, het is jouw handelswijze. Voel maar… word je daar nu zo gelukkig van als je jouw authenticiteit verzaakt door negeren? Jouw ego handelt contradictionair met je ziel. Welke weg jij bewandelt… voel maar goed of het bij je past of niet… Jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt, de weg die jij bewandelt en hoe jij jezelf neerzet…

SOUL LIBERATIONS
By Irmgard Daanen