Meegaan met de flow van het leven

Tijdens mijn ochtendmeditatie hoorde ik de volgende woorden ”zoals de universele wind zich ontvouwt, gaat u voort”. Wake up day! Wat een krachtige tekst waarin veel ligt verscholen. In de tegenwoordigheid van onze geest denken we ons, heden ten dage, voort. In dat denken, onze denkpatronen en vaste riedels ligt vaak de teloorgang van onze eigen happiness, onze eigen voortgang en de ontluikende waarheid van het zijn.

De krachtige boost in enkele woorden gaf mij vanochtend instant de essentiële clou waar het in het leven om gaat… overgave aan het leven, meegaan met de flow en aan het universele plan wat voor eenieder op een unieke wijze aan onze ziel is gepresenteerd. Jouw zijnszaligheid ligt namelijk niet aan wat jij met jouw hoofdje uitstippelt, nastreeft dan wel neerzet. Neen, driewerf neen, jouw essentiële existentiële waarheid ligt in datgene wat jij aanhangt vanuit zielszekerheid, zielscoherentie en zielspassie. De teloorgang van jouw zijn wordt pas uitgedaagd op het moment dat jij je realiseert, voelt vanuit die essentiële kern, dat jij -innerlijk gezien- helemaal niet juicht van extase, overvloeit van passie maar dat jij angstvallig jouw leventje probeert te leiden op de dictaten van je mind, de schuwzijde van je angst en de limitering van jouw gedachten.

Jij bent een ontspruitend wezen… althans dat behoor je te zijn. Krachtens diezelfde universele waarheid die in een prachtig zielsplan ligt beschoten. In de afzondering van jouzelf van jouw existentiële kern zal jij nooit tot een volledige ontspruiting, tot een volwaardige ziel in de raderende uitlokking van zijn evolueren. Groeien en ontwikkelen in zijn eigen existentiële zijn, kunnen en waarheid. Jij, fantastische ziel, bent gemaakt om vol overgave jouzelf te storten op hetgeen het groter geheel, de universele coherentie van zijn -het algehele universele goed- van jou verlangt. Om bij te dragen aan die overvloeiende bron van alle waarheid. De waarachtige ontspruiting van al. De bron waar alle universele wind vanuit waait maar ook weer naar terug zal keren.

Op het moment dat jij vol overgave vanuit jouw eigen bestaanszekerheid kan leven vol vertrouwen, vol uitlijning en compleet scharende achter jouw ziel zal de weg zich ontvouwen zoals de universele wind, het universele plan alsmede het universele goed van de dienaren der liefde jou verder zullen brengen op jou unieke levenspad…

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!