Als je taak is in het licht te werken…

Je bent een licht. Jullie zijn allemaal een licht. Je licht mag schijnen, mag anderen verlichten en in het schijnsel van jouw licht mag een ander zich laven. Kunnen anderen zich in jouw lichtbron ondergedompeld worden in jouw liefdevolle schijnsel.

Práchtig, zeker als dit je missie is in de stof. We schijnen allemaal. De één wellicht overheersend door zijn dualistische aardse kanten en manieren maar in wezen zijn we allemaal verbonden met de lichtbron van Al wat is en zijn we een authentieke reflectie van datgene wat we niet alleen in onze kern dragen maar ook van hetgeen wat ons voedt.

We worden gevoed door onze bron van Al, door onszelf en al wat om ons heen energetisch radeert. Alles is energie en is tot energie te herleiden. Jouw licht is een essentieel licht omdat dat bijdraagt aan de energetische consistentie van zijn en jouw hogere zelf is rechtstreeks verbonden met de universele voedingsbron van het leven. Van bron tot ziel en van ziel tot bron. Waarom, dat is de vraag die het universum bezighoudt, lopen zovelen leeg op het feit dat ze niet goed voor henzelf, het licht wat ze in zich dragen en voor hun algehele consistentie van zijn (waaronder de menselijke combinatie van de soul, body en mind) zorg dragen. Dit alles mag namelijk in balans zijn en zodra het één overschaduwd wordt door het andere is het niet meer in evenwicht en raak je niet alleen zelf de balans kwijt, kan je de balans kwijt raken, maar wordt ook jouw innerlijk licht overschaduwd van en door wat is.

Als missionair licht ben je verantwoordelijk voor je eigen licht en je bewustzijn speelt daarin een rol. Je kan wel geheel en al afgestemd zijn op het universum doch hetgeen wat jou bezig zou mogen houden, is dat jij in volledige bewustzijn je licht in de stof laat schijnen, in volledig bewustwording je licht koestert, voedt en laat schijnen. Het universum mag ik je zeggen, heeft niets aan een vessel, een instrument, wat zich geheel en zelf negeert en dusdanig op programmeren is gezet in je ziels-DNA dat je zelf niet voelt, of weigert te voelen, dat je missionaire plek van zijn niet halverwege in het Nirwana is ook niet in een ander planetaire substantie -zeg maar dimensie- maar hier. Hier, volledig gegrond in de aardse stof. Jij bént hier. Niks anders.

Zorg dat je met beide benen op de grond blijft staan, sterk geworteld, sterk bewust en zeker bewust van de taak die je hier komt doen. Dit geldt voor allen onder ons. Niemand uitgesloten. Hoe groot (of klein het is maar hoe je het bekijkt): jouw licht doet er toe. En of je daar nu volledig bewust van bent of niet (jullie hoeven niet allemaal je plan en/of contract te begrijpen, te snappen dan wel hierin de afstemming te vinden) wéét gewoon dat elk licht telt. Size doesn’t matter, het platform doesn’t matter en zelfs… je kan zeker fungeren zonder voetstuk. Ben gewoon bewust van zijn in je eigen licht, radiantie en wat het voor effect het heeft op anderen zodra je dusdanig afgestemd bent dat je gewoonweg weet dat jij als sterrenkind hier het licht en de liefde komt zaaien. Je hoeft niet overtuigd te zijn van je eigen kunnen, je hoeft zelfs niet groots te werken en je hoeft zelfs niet anderen ervan te overtuigen wat je hier komt doen, zaaien en toevoegen. Het mag allemaal klein, miniem en heeft geen toeter, luidspreker dan wel podium nodig omdat jíj het wilt. Je krijgt een podium zodra het universum dat nodig vindt en niet vanuit jouw ego gedreven zijn. Tijd is relatief dus als jou nog een platform of podium ontbreekt dan is het gewoonweg nog geen divine timing of wellicht heb je dat nooit nodig.

Er zijn zovelen onder jullie die niet op de trom slaan om het geluid te laten horen. Is het niet zo dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen trom en dat het universum je nu tracht te overtuigen van jouw eigen kwaliteit van zijn? Rust, regelmaat, structuur en al die andere zaken zijn zo belangrijk om tot inzicht te komen dat jij er ook toe doet en dat jouw vessel, dat instrument, dat doorgeefluik, de jij die jij in feite bent goed voor gezorgd mag worden? Neem die momenten, neem die ontspanning en neem die rust. In stilte, in meditatie of in hetgeen jou weer goed doet voelen. Je kan enkel dienen zoals het bedoeld is zolang jij goed voor je menselijke huis zorgt en dat jij in de afstemming en zelf weet, voelt en ervaart (leert ervaren) wat het beste voor jou is.

Snap je dat, lieve werker in het licht? Snap je wat wij bedoelen dat jouw carriage, jouw koetshuis, in goede staat van onderhoud mag blijven om jouw koets (lees ziel) te huisvesten? Zodat jij uit kan gaan rijden met je rijtuig en het licht wat je in je draagt aan de wereld kan geven. Jij bent verantwoordelijk voor zelf en wij kunnen niets anders, je gidsen en je helpers, dan jou dragen op de manier dat jij gedragen wilt worden. Overgave aan je zijn, pad en plan (en contract als dit op jou van toepassing is) is essentieel om jouw authentieke zijn te kunnen leven. Jouw authentieke licht heeft verzorging nodig, voeding nodig en mag zijn licht niet indammen door al hetgeen jij op je menselijke pad krijgt.

Even kort gezegd: wat heb jij nodig om te (blijven) floreren, wat heb jij nodig om te (blijven) stralen en wat heb jij nodig om jouw licht te kunnen blijven geven? Mocht je zo niet weten wat dan vragen wij je met klem om meer op je team te leunen, te overleggen en om hulp te vragen. Vraag ook hulp aan het universum. Wij zijn ten alle tijd bereid je te helpen. Ben specifiek in wat je vraagt, duidelijk genoeg, want wij resideren dan wel om jullie heen maar de aardse dimensie verschilt van onze dimensie zoals jullie ongetwijfeld weten en het vergt aanpassing van ons om daadwerkelijk te kunnen ’voelen’ (in energie) wat jullie nodig hebben. Dus duidelijkheid voor alles. Voed je licht, lieve zielen en laat vooral in deze energetische zwaardere tijd van zijn jullie lichten branden om de gehele planetaire dimensionale energie up te liften als nimmer te voren…

Liefs, Irmgard

error: Content is protected !!